1
00:00:06,316 --> 00:00:09,415
Říkáme tomu zázrak života.

2
00:00:09,485 --> 00:00:13,478
Pojetí:
spojení z perfektních opaků--

3
00:00:13,517 --> 00:00:16,648
essence se přetvoří
v existenci--

4
00:00:16,717 --> 00:00:19,848
v akt bez, kterého by
lidstvo neexistovalo

5
00:00:19,916 --> 00:00:23,080
a lidstvo přestane existvat.

6
00:00:23,117 --> 00:00:25,604
Nebo je to jen nyní teskná touha?

7
00:00:25,676 --> 00:00:27,564
Akt biolgie se změnil

8
00:00:27,596 --> 00:00:30,215
díky moderní vědě
a technologii?

9
00:00:30,285 --> 00:00:34,408
Božské, my extrahujeme,
implantujeme, oplodňujeme...

10
00:00:34,477 --> 00:00:36,964
a klonujeme.

11
00:00:37,036 --> 00:00:39,043
Ale může náš důvtip,
odmítnout zázrak

12
00:00:39,116 --> 00:00:41,004
v jednoduhém triku?

13
00:00:41,069 --> 00:00:42,596
V lstivosti
z replikace života

14
00:00:42,669 --> 00:00:44,741
můžeme se stát stvořiteli?

15
00:00:44,813 --> 00:00:46,755
Pak co z duší?

16
00:00:46,829 --> 00:00:48,934
Může být také replikována?

17
00:00:49,005 --> 00:00:51,656
Dělá život to, čemu
my říkáme DNA?

18
00:00:51,725 --> 00:00:53,667
Nebo je to opak
umístění lsti

19
00:00:53,708 --> 00:00:56,490
schopný jen Bůh.

20
00:00:56,557 --> 00:00:58,945
Jak jsem toto dítě přišlo?

21
00:00:58,989 --> 00:01:01,290
Co spustilo jeho srdce?

22
00:01:01,357 --> 00:01:04,291
Je to produkt ze spojení?

23
00:01:04,365 --> 00:01:06,983
Nebo je to práce duchovních sil?
........