1
00:00:11,582 --> 00:00:14,709
<i>- Už? Odišla som pred 10 minútami.
- Ja som si to nevšimla.</i>

3
00:00:14,744 --> 00:00:17,763
<i>Vieš, keď deti odchádzajú
z domu sú povinné rozlúčiť sa.</i>

5
00:00:17,798 --> 00:00:22,540
Kričala som "Zbohom". To nie je moja chyba,
že si ma nepočula, keď si tak hlasno spievala

7
00:00:22,540 --> 00:00:24,283
falošnú verziu "Purple
Rain", či čo to bolo.

8
00:00:24,629 --> 00:00:29,642
<i>Hej, neurážaj moje imitovanie Princa
a prepáč, počujem tam pri tebe chlapca?</i>

10
00:00:30,002 --> 00:00:32,283
<i>Páni.</i> Mala by si
byť telefónny detektív.

11
00:00:33,531 --> 00:00:35,926
<i>Môžem dúfať v to, že študujete?</i>

12
00:00:35,961 --> 00:00:37,562
- Dúfaj ďalej.
<i>- Hej, Camille,<i>

13
00:00:37,597 --> 00:00:41,534
nezahrávaj sa so mnou. Očakávam, že
celý víkend budeš študovať. Jasné?

15
00:00:41,926 --> 00:00:43,735
- Tieto skúšky sú dôležité.
<i>- No prepáč.</i>

16
00:00:43,770 --> 00:00:46,638
Nedostala som práve A-čko
z trigonometrie a dejepisu?

17
00:00:46,963 --> 00:00:49,487
Jasné, no, niečo ti poviem...
radšej si také známky udržuj,

18
00:00:49,522 --> 00:00:51,931
inak budem vyvreskovať aj
niečo iné ako "Purple Rain".

19
00:01:10,000 --> 00:01:12,992
HawthoRNe 1x06
VER MI

22
00:01:32,260 --> 00:01:35,188
Hej, Candy, čo sa stalo?
Čo sa to tu deje?

23
00:01:35,223 --> 00:01:38,231
- Morrissey sa stal. Pomoc?
- Christina? - Dobre, viete čo?

25
00:01:38,394 --> 00:01:40,166
Dajte mi chvíľku.
Hneď budem pri vás.

26
00:01:40,883 --> 00:01:43,180
Potrebujem tu morfium a obväzy!

27
00:01:43,892 --> 00:01:46,476
Nie, len zisti koľko
je voľných postelí

28
00:01:47,166 --> 00:01:49,359
a koľko ošetrovateľov je v službe.

29
00:01:50,061 --> 00:01:52,446
Či sa to vykryje.
........