1
00:00:00,120 --> 00:00:01,339
Operácia Ruža.

2
00:00:01,340 --> 00:00:02,793
- Čo to je?
- Blíži sa.

3
00:00:02,828 --> 00:00:05,866
Doktor vytiahol guľku.
Budeš v poriadku.

4
00:00:05,901 --> 00:00:08,440
- Vieš o operácii Ruža.
- Možno je to tvoja cesta von.

5
00:00:08,441 --> 00:00:11,119
Guľka je vonku, kua!
Je čas ísť domov.

6
00:00:11,154 --> 00:00:13,798
Vrchný inšpektor Hunt?
Pochôdzkar Summers.

7
00:00:13,833 --> 00:00:16,069
- Ahoj, Alex.
- Čo to robíš, dofrasa?

8
00:00:16,104 --> 00:00:18,306
Hneď, ako som mala
odísť, sa objavíš.

9
00:00:18,307 --> 00:00:20,772
- Vyzerá ako dobrý chalan.
- Je nebezpečný, ver mi.

10
00:00:20,807 --> 00:00:22,126
Niekto v tejto miestnosti...

11
00:00:22,161 --> 00:00:26,140
... zaratil kľúčový dôkaz,
čím ohrozil celý prípad.

12
00:00:26,175 --> 00:00:28,557
Stavbyvedúci Michael Lafferty.

13
00:00:28,592 --> 00:00:30,905
Toto nie je na mape.
Čo tam je?

14
00:00:30,940 --> 00:00:33,929
Niečo, za čo bol
Lafferty pripravený zabiť.

15
00:00:33,964 --> 00:00:34,890
To môže byť.

16
00:00:34,891 --> 00:00:37,066
Netuším, o čom hovoríte...

17
00:00:37,101 --> 00:00:40,760
Máš prsty v zmiznutí sakramentsky
dobrého policajného dôstojníka.

18
00:00:40,795 --> 00:00:42,547
- Čo robíme?
- Čakáme.

19
00:00:42,548 --> 00:00:44,463
- Na čo?
- Na zradcu.

20
00:00:45,361 --> 00:00:49,080
Strážnik Christopher Skelton sa
dopustil chyby, ktorú hlboko ľutuje.

21
00:00:49,115 --> 00:00:51,406
Shaz, je mi to tak ľúto.

22
........