1
00:00:06,448 --> 00:00:09,864
American Dad!
<i>O ledu a člověku</i>

2
00:00:011,865 --> 00:00:13,369
přeložil Silver

3
00:00:20,300 --> 00:00:22,335
Vzpoura krocanů potlačena!

4
00:00:43,914 --> 00:00:45,164
Dědečku Klausi!

5
00:00:45,165 --> 00:00:49,016
Přišel jsem abych ti vyprávěl jednu z mých zábavných pohádek.

6
00:00:49,017 --> 00:00:52,159
Jů řekni tu o tom jak lidé věřili v bibli!

7
00:00:52,193 --> 00:00:53,714
Někdy jindy.

8
00:00:53,819 --> 00:00:57,198
Tohle je příběh o Stanu Smithovi...

9
00:00:57,232 --> 00:01:00,476
o muži se zimním tajemstvím.

10
00:01:02,675 --> 00:01:04,260
Á sobota...

11
00:01:04,264 --> 00:01:05,852
Pátek neděle.

12
00:01:05,852 --> 00:01:08,691
Sbalíme si něco nazub a půjdem na smeťák střílet krysy.

13
00:01:08,693 --> 00:01:09,777
To zní skvěle.

14
00:01:09,779 --> 00:01:11,492
A potom by jsme se mohli zastavit u...

15
00:01:12,766 --> 00:01:14,153
Stane jseš v pořádku?

16
00:01:15,928 --> 00:01:17,371
<i>A tady to bylo.</i>

17
00:01:17,375 --> 00:01:19,723
<i>Věděla přesně co to znamená.</i>

18
00:01:19,728 --> 00:01:22,233
<i>Od první sněhové vločky do prvního tání,</i>

19
00:01:22,248 --> 00:01:24,283
<i>se Stan straní,</i>

20
00:01:24,398 --> 00:01:27,142
<i>je odtažitý a záhadný.</i>

21
00:01:27,346 --> 00:01:28,612
Ach Stane...

22
00:01:28,617 --> 00:01:30,561
- Nemohlo by to letos být jinak?
- Ne

23
00:01:31,215 --> 00:01:33,233
Chci být sám.

24
00:01:37,907 --> 00:01:40,430
<i>Francina plakala a plakala.</i>

25
00:01:40,767 --> 00:01:44,612
........