1
00:00:06,569 --> 00:00:08,972
Máš problém chytit dech?

2
00:00:10,605 --> 00:00:11,746
Ne, ne, jsem v pohodě.

3
00:00:12,593 --> 00:00:14,943
Kdyby mi učitelé tělocviku řekli,
že mě trénují kvůli tomuhle,

4
00:00:15,136 --> 00:00:16,637
zkusil bych cvičit
mnohem usilovněji.

5
00:00:19,247 --> 00:00:22,743
Udělat nebo neudělat.
Není žádné "zkusit".

6
00:00:25,013 --> 00:00:27,514
Ty jsi právě citovala
Hvězdné války?

7
00:00:29,180 --> 00:00:32,586
Myslím, že jsem právě citovala
Impérium vrací úder.

8
00:00:34,789 --> 00:00:36,957
Můj Bože.

9
00:00:36,958 --> 00:00:39,193
Ležím v posteli
s nádhernou ženou,

10
00:00:39,194 --> 00:00:40,594
která dokáže citovat Yodu.

11
00:00:46,634 --> 00:00:48,936
Miluju tě, Penny.

12
00:00:57,579 --> 00:01:00,280
Děkuju.

13
00:01:02,383 --> 00:01:03,984
Nemáš zač.

14
00:01:05,598 --> 00:01:07,341
Jen jsem ti to chtěl říct.

15
00:01:07,389 --> 00:01:09,760
Jo, no, těší mě to.

16
00:01:09,795 --> 00:01:10,591
Dobře.

17
00:01:10,592 --> 00:01:12,025
To je dobře.

18
00:01:17,966 --> 00:01:21,368
No, připozdívá se.

19
00:01:21,369 --> 00:01:23,570
Asi bychom měli jít na kutě...

20
00:01:23,571 --> 00:01:25,557
Jo, asi jo.

21
00:01:25,874 --> 00:01:27,875
- Dobře. Dobrou, zlato.
- Dobrou.

22
00:01:32,213 --> 00:01:35,816
<i>* Celý náš vesmír byl nejdřív
jen horká hustá hmota *</i>

23
00:01:35,817 --> 00:01:39,908
<i>* a pak se před téměř čtrnácti miliardami let
začal rozpínat...... Počkat! *</i>
........