1
00:00:20,379 --> 00:00:21,379
Titulky preložil rregit

2
00:00:21,380 --> 00:00:24,460
Ahoj a vitajte v Top Geare špeciál.

3
00:00:24,500 --> 00:00:30,180
Toto je Resolute najsevernejšie mesto v Kanade, na polárnom kruhu.

4
00:00:30,220 --> 00:00:31,860
Sme tu kvôli pretekom.

5
00:00:31,900 --> 00:00:38,020
400 míľ cez zväčša zamrznutý oceán priamo k Severnému Pólu.

6
00:00:38,060 --> 00:00:42,780
Ja pôjdem na lyžiach a saniach tahaných sibírskymi husky.

7
00:00:42,820 --> 00:00:46,220
Ja ho skúsim poraziť autom.

8
00:00:46,260 --> 00:00:48,940
Toto ešte nikto predtým nerobil.

9
00:00:48,980 --> 00:00:52,580
Nikto sa ešte nepokúsil dostať na Severný Pól autom.

10
00:00:56,420 --> 00:00:58,220
Tu je prečo.

11
00:00:58,260 --> 00:01:02,860
Na ceste by sa stretol s ľadovými balvanmi veľkými ako katedrála.

12
00:01:02,900 --> 00:01:07,860
Polárny medvedi veľkosti hatchbacku, teplota, pri ktorej by zamrzlo palivo v nádrži,

13
00:01:07,900 --> 00:01:09,980
a, ako sa Al Gore (Americký viceprezident, bojujúci proti glob. otepľovaniu) domnieval,

14
00:01:09,920 --> 00:01:12,780
otvorené vodné plochy, do ktorých by ste mohli padnúť.

15
00:01:12,820 --> 00:01:15,420
Víťaztvo potom bude moje.

16
00:01:17,580 --> 00:01:19,820
Čas stretnúť sa s mojím tímom.

17
00:01:25,220 --> 00:01:28,700
To, čo ma poženie na Severný Pól, bude desať psov husky.

18
00:01:28,740 --> 00:01:31,980
Tam, kde by auto mohlo skončiť pred tenkým ľadom,

19
00:01:32,020 --> 00:01:34,180
oni by mohli nájsť cestu.

20
00:01:34,220 --> 00:01:41,060
Riadiť ich bude Matty McNairová, jedna zo svetových sprievodcov a jazdcov na psích záprahoch.

21
00:01:41,100 --> 00:01:44,180
Takéto psi tu žijú už štyri tisícky rokov.

22
00:01:44,220 --> 00:01:47,740
Dokážu prejsť čímkoľvek - zimou, snehovou búrkou.

23
00:01:47,780 --> 00:01:51,700
Mám vodcu záprahu, ktorý dokáže prejsť cez nahromadený ľad.

24
00:01:51,740 --> 00:01:53,300
Vyberie určite dobrú trasu.

25
00:01:53,340 --> 00:01:58,420
Takže to je terén, počasie - pre toto sú stvorení.

........