1
00:00:24,438 --> 00:00:25,427
Dobrý večer.

2
00:00:26,440 --> 00:00:29,807
A ďakujem vám, že ste si ma pustili
do vašich obývačiek.

3
00:00:30,477 --> 00:00:32,411
Všetko sa stalo tak náhle.

4
00:00:32,679 --> 00:00:35,705
Kráčal som ulicou, keď som začul
niekoho hovoriť:

5
00:00:36,016 --> 00:00:38,416
"Šmik sem, šmik tam"...

6
00:00:39,052 --> 00:00:41,577
a tak som sa zastavil,
aby som videl, čo robí.

7
00:00:42,622 --> 00:00:46,524
Najdesivejšie na tom je, že som
si zabudol svoj poľovnícky preukaz.

8
00:00:47,928 --> 00:00:51,625
No, šou musí pokračovať
dokonca i keď ja nebudem.

9
00:00:53,233 --> 00:00:56,430
Dnešná zábava sa volá
"Odkaz".

10
00:00:57,237 --> 00:00:59,762
Vďaka nej si zacestujete
do Palm Beach...

11
00:00:59,840 --> 00:01:02,536
a zabavíte sa
s lenivými boháčmi...

12
00:01:02,776 --> 00:01:05,108
a členmi svetovej
scény.

13
00:01:06,012 --> 00:01:09,607
Ale skôr ako sa pridáme k týmto
beznádejným plejbojom...

14
00:01:09,683 --> 00:01:11,514
skazenej spoločnosti...

15
00:01:11,785 --> 00:01:15,118
nám dovoľte poukázať na radu
muža, ktorý je vážny...

16
00:01:15,789 --> 00:01:17,882
produktívny a nezlomný.

17
00:01:18,425 --> 00:01:20,893
Pilier našej civilizácie...

18
00:01:22,028 --> 00:01:24,690
a boháč vydržiavajúci si televíziu
ako svoju mladú milenku:

19
00:01:26,066 --> 00:01:27,294
Sponzor.

20
00:01:42,616 --> 00:01:46,108
Palm Beach, kde slnko
prežije zimu...

21
00:01:46,353 --> 00:01:48,548
a ľudia míňajú majetky,
aby tam boli...

22
00:01:48,922 --> 00:01:50,787
........