1
00:00:01,060 --> 00:00:03,016
(ZVony)

2
00:00:06,260 --> 00:00:12,733
© Veni, Sancte Spiritus

3
00:00:19,860 --> 00:00:29,531
POUŤ NENÁVISTI
přeložila kocholuc

4
00:00:33,460 --> 00:00:38,056
© Amen

5
00:00:41,460 --> 00:00:42,813
(bičování se)

6
00:01:19,260 --> 00:01:20,659
Je po všem?

7
00:01:21,380 --> 00:01:23,211
PŘEVOR ROBERT: Jeho pokání je u konce.

8
00:01:28,180 --> 00:01:30,057
CADFAEL: Tak pojď, Bratře Adame.

9
00:01:30,140 --> 00:01:31,892
Prošel jsi.

10
00:01:33,260 --> 00:01:36,252
JERONÝM: Jeho duše byla očištěna.

11
00:01:40,980 --> 00:01:42,936
Jeho zranění jsou špinavá.

12
00:02:02,860 --> 00:02:04,373
Oh, Bratře Cadfaele, prosím!

13
00:02:04,460 --> 00:02:07,213
Oh, takže stále cítíš bolest?

14
00:02:08,860 --> 00:02:10,816
Musel jsem se potrestat.

15
00:02:13,140 --> 00:02:14,573
Naše myšlenky patří jen nám.

16
00:02:14,660 --> 00:02:17,697
Nebylo nutné doznávat se
k tak šokujícím podrobnostem.

17
00:02:19,380 --> 00:02:20,574
JERONÝM: <i>Bratře Cadfaele</i>

18
00:02:22,420 --> 00:02:24,172
Otec opat tě shání.

19
00:02:24,260 --> 00:02:25,613
Už se vrátil do opatství?

20
00:02:25,700 --> 00:02:28,055
Ne, ne, ne. Je pořád odsud půl dne cesty,

21
00:02:28,140 --> 00:02:30,608
ale poslal vzkaz, že potřebuje tvé znalosti.

22
00:02:30,700 --> 00:02:34,249
Já...předpokládám, že myslel tvé...
balzámy a masti.

23
00:02:34,340 --> 00:02:36,296
Dobře tedy.

24
00:02:38,060 --> 00:02:40,051
Musel jsem se vyznat ze svých hříchů před svatým dnem.

25
........