1
00:00:05,247 --> 00:00:07,841
Poslední ze skrytých světů.

2
00:00:09,007 --> 00:00:10,599
Čína.

3
00:00:12,887 --> 00:00:18,245
Po staletí vypravují cestovatelé o její magické krajině.

4
00:00:20,007 --> 00:00:22,043
A o pozoruhodných stvořeních.

5
00:00:27,207 --> 00:00:31,041
Čínská civilizace je tou nejstarší
na světě.

6
00:00:31,087 --> 00:00:36,081
A dnes i největší,
s více než jednou miliardou lidí.

7
00:00:37,647 --> 00:00:41,640
Je domovem více než 50
rozličných etnických skupin.

8
00:00:41,847 --> 00:00:45,203
A velkého množství
tradičních způsobů života,

9
00:00:45,247 --> 00:00:48,045
často v úzkém spojení s přírodou.

10
00:00:53,647 --> 00:00:59,085
Víme, že Čína čelí obrovským
sociálním a ekologickým problémům.

11
00:01:00,687 --> 00:01:03,155
Ale je i místem neuvěřitelně krásy.

12
00:01:06,647 --> 00:01:09,844
Čína je domovem
nejvyššího pohoří světa.

13
00:01:10,967 --> 00:01:13,765
Obrovských pouští, úmorného vedra,

14
00:01:14,767 --> 00:01:17,235
ale i toho nejkrutějšího mrazu.

15
00:01:18,647 --> 00:01:22,720
V kouřících lesích se skrývají
vzácní živočichově.

16
00:01:25,127 --> 00:01:28,005
Travnatě pastviny, kam oko dohlédne.

17
00:01:30,007 --> 00:01:31,804
A bohatá tropická moře.

18
00:01:36,407 --> 00:01:42,437
Nyní můžeme poprvé prozkoumat
tuto úchvatnou zemi celou.

19
00:01:44,407 --> 00:01:48,685
Setkat se s některými
z pozoruhodných tvorů, kteří zde žijí.

20
00:01:51,887 --> 00:01:56,039
A seznámit se vztahem lidí
a volně žijící zvěře

21
00:01:57,207 --> 00:02:00,438
k pozoruhodně krajině, již obývají.

22
00:02:05,247 --> 00:02:07,966
Toto je divoká Čína.

23
00:02:29,007 --> 00:02:32,204
........