1
00:00:04,880 --> 00:00:06,080
Miláčku, jsem doma.

2
00:00:10,280 --> 00:00:11,960
- Oh, Darrine.
- Teto Kláro.

3
00:00:12,160 --> 00:00:15,000
- Ráda tě zase vidím.
- Oh, nápodobně.

4
00:00:15,200 --> 00:00:16,680
- Ahoj, miláčku.
- Ahoj, miláčku.

5
00:00:16,880 --> 00:00:17,960
Co to tam máš?

6
00:00:18,160 --> 00:00:19,880
Dvacetčtyři sklenic
koncentrovaného zdraví ...

7
00:00:20,080 --> 00:00:23,000
... pozdrav od matky Jenny.
Co tady dělá ona?

8
00:00:24,320 --> 00:00:26,720
Teto Kláro, omluvíš nás
na minutu?

9
00:00:26,920 --> 00:00:29,160
No, samozřejmě. Samozřejmě.

10
00:00:29,360 --> 00:00:31,000
- Sam, mohu s tebou mluvit?
- Kdy?

11
00:00:31,200 --> 00:00:32,600
Teď.

12
00:00:33,440 --> 00:00:35,000
Budu zpátky za minutu.

13
00:00:35,560 --> 00:00:37,680
Budu rád, až se zbavím
těch těžkých krabic.

14
00:00:37,880 --> 00:00:40,120
Kéž bych nikdy neslyšel o džemu
matky Jenny.

15
00:00:40,320 --> 00:00:43,200
- Kdo je matka Jenny?
- Jmenuje se Charles Barlow ...

16
00:00:43,400 --> 00:00:45,800
... a to jsou vzorky
džemu, který dělá.

17
00:00:46,000 --> 00:00:47,160
Velmi zdravý.

18
00:00:47,360 --> 00:00:49,400
Nevím, jak nošení
té vší váhy ...

19
00:00:49,600 --> 00:00:52,600
... ti pomůže ke zdraví. Co
musíme udělat pro to všechno dobro?

20
00:00:53,080 --> 00:00:54,440
Jsem rád, že jsi se zeptala.

21
00:00:54,640 --> 00:00:57,000
Pan Barlow zítra brzo ráno odjíždí ...

22
00:00:57,200 --> 00:01:00,120
... tak Larry pro něj dnes
........