1
00:00:05,440 --> 00:00:09,472
(mužský hlas)
Kolísavý přísun sluneční energie

2
00:00:09,507 --> 00:00:12,317
způsobuje koloběh ročních období,

3
00:00:12,352 --> 00:00:15,664
která nepřetržitě mění tvář
severní a jižní polokoule.

4
00:00:15,699 --> 00:00:18,509
Rozsáhlé přesuny
vodních a vzduchových mas

5
00:00:18,544 --> 00:00:22,541
přinášejí v průběhu roku
řadu dramatických změn.

6
00:00:22,576 --> 00:00:27,944
V některých oblastech vyvolává
střídání ročních období

7
00:00:27,979 --> 00:00:33,312
přírodní představení,
která nemají na světě obdoby.

8
00:00:34,528 --> 00:00:39,568
V Arktidě začíná s příchodem léta
každoroční tání sněhu a ledu

9
00:00:39,603 --> 00:00:44,176
nashromážděných v průběhu
dlouhé polární zimy.

10
00:00:44,211 --> 00:00:47,021
Ze zemského povrchu
v krátké době zmizí

11
00:00:47,056 --> 00:00:50,656
sedm milionů kilometrů čtverečních
ledové plochy.

12
00:00:50,691 --> 00:00:53,357
Vytváří se tím
jedinečná příležitost,

13
00:00:53,392 --> 00:00:58,864
kterou se snaží využít
miliony nejrůznějších zvířat.

14
00:01:02,896 --> 00:01:08,080
Pro mnohé je to nejlepší doba
pro vytváření zimních zásob

15
00:01:08,115 --> 00:01:11,824
nebo rozmnožování.

16
00:01:12,832 --> 00:01:15,677
Pro medvědy lední ale polární léto
představuje

17
00:01:15,712 --> 00:01:19,744
nejobtížnější roční období, v němž
musí vynaložit veškeré své síly,

18
00:01:19,779 --> 00:01:24,928
aby tuto největší sezónní
změnu na naší planetě přežili.

19
00:01:24,963 --> 00:01:29,481
Česká televize uvádí
dokumentární cyklus BBC

20
00:01:29,516 --> 00:01:34,000
Fascinující proměny přírody -
Velké tání

21
00:01:39,760 --> 00:01:44,224
........