1
00:00:07,290 --> 00:00:09,490
18. září 1944.

2
00:00:10,450 --> 00:00:14,810
Po třech dnech bojů
bylo letiště na Peleliu dobyto.

3
00:00:16,210 --> 00:00:20,010
Vzápětí jsme se dozvěděli,
že za den, dva bude konec.

4
00:00:20,450 --> 00:00:25,170
Ale vůbec ne.
To nejhorší nás ještě čekalo.

5
00:00:29,730 --> 00:00:33,450
Ztráty rostly a bylo jasné,
že američtí zpravodajci

6
00:00:33,650 --> 00:00:36,570
špatně odhadli sílu
japonského odporu.

7
00:00:38,570 --> 00:00:41,290
Za letištěm se tyčily
vysoké korálové hřebeny,

8
00:00:41,370 --> 00:00:42,930
táhnoucí se
přes celý ostrov.

9
00:00:44,650 --> 00:00:46,890
Japonci tam vytvořili
promyšlený systém

10
00:00:47,010 --> 00:00:48,770
podzemních opevnění.

11
00:00:51,450 --> 00:00:54,330
Zpravodajci netušili.
do čeho jdeme.

12
00:00:54,690 --> 00:00:57,730
Kdyby udělali,
co udělat měli,

13
00:00:58,250 --> 00:01:00,530
tak bychom na ten ostrov
snad ani neútočili.

14
00:01:02,210 --> 00:01:05,490
Systém jeskyní na Peleliu
byl neuvěřitelný.

15
00:01:05,770 --> 00:01:08,890
Nic takového jsme dosud
ve válce neviděli.

16
00:01:13,410 --> 00:01:15,810
Bylo tam víc než 500 jeskyní.

17
00:01:16,010 --> 00:01:17,850
Jedna jeskyně vedle druhé.

18
00:01:18,570 --> 00:01:21,170
Museli jsme je
postupně vykopávat.

19
00:01:27,530 --> 00:01:29,770
Bojovali jsme proti
nelítostnému nepříteli,

20
00:01:29,850 --> 00:01:32,530
který raději zemřel,
než by se nechal zajmout.

21
00:01:32,810 --> 00:01:36,330
Tak jsme se museli postarat,
aby zemřel on a my ne.
........