1
00:00:01,000 --> 00:00:03,000
Moodik pro www.net-park.cz

2
00:00:03,166 --> 00:00:06,841
Východní srdce Číny
chráněné Velkou zdí na severu

3
00:00:06,886 --> 00:00:09,605
a napájené řekou Jang-c`
a Chuang-che

4
00:00:09,646 --> 00:00:12,240
je centrem vzkvétající civilizace,

5
00:00:12,286 --> 00:00:15,801
která existuje již více
než pět tisíc let.

6
00:00:20,166 --> 00:00:23,556
Pro cizince to je záhadná zem.

7
00:00:33,846 --> 00:00:36,485
Nalezneme zde úchvatné stavby.

8
00:00:44,766 --> 00:00:47,360
Ale také domov
jedněch z nejvzácnějších

9
00:00:47,406 --> 00:00:49,476
a nejcharismatičtějších tvorů.

10
00:00:55,846 --> 00:01:01,557
Lidé, kteří zde žijí, Číňané „Han“,
jsou největší etnickou skupinou světa

11
00:01:01,606 --> 00:01:04,046
a jejich jazyk, mandarínština,

12
00:01:04,046 --> 00:01:07,834
je nejstarší a nejrozšířenější
řečí na světě.

13
00:01:18,446 --> 00:01:22,200
Čína prošla za posledních 50 let
zásadním vývojem,

14
00:01:23,646 --> 00:01:27,036
který s sebou přinesl
i značné ekologické problémy.

15
00:01:32,206 --> 00:01:35,960
Ale vztah Číňanů k životnímu
prostředí a jeho obyvatelům

16
00:01:36,006 --> 00:01:40,682
je ve skutečnosti velmi hluboký,
komplexní a velmi nevšední.

17
00:01:44,286 --> 00:01:48,404
V této epizodě se pokusíme nalézt
klíč k tomuto dávnému vztahu

18
00:01:48,446 --> 00:01:51,722
a odhalit, co znamená
pro budoucnost Číny.

19
00:01:53,286 --> 00:01:57,245
Hollywood Classic Entertainment
uvádí

20
00:02:11,286 --> 00:02:14,483
DIVOKÁ ČÍNA

21
00:02:14,526 --> 00:02:17,199
ZEMĚ PANDY

22
00:02:25,486 --> 00:02:29,877
Naše cesta začíná v samotném
........