1
00:00:05,417 --> 00:00:09,270
(mužský hlas)
Kolísavý přísun sluneční energie

2
00:00:09,305 --> 00:00:13,337
způsobuje koloběh ročních období,
která nepřetržitě mění tvář

3
00:00:13,372 --> 00:00:16,614
severní a jižní polokoule.

4
00:00:16,649 --> 00:00:19,638
Rozsáhlé přesuny vodních
a vzduchových mas

5
00:00:19,673 --> 00:00:23,238
přinášejí v průběhu roku
řadu dramatických změn.

6
00:00:23,273 --> 00:00:27,849
V některých oblastech vyvolává
střídání ročních období

7
00:00:27,884 --> 00:00:32,425
přírodní představení,
která nemají na světě obdoby.

8
00:00:35,081 --> 00:00:38,969
Jedna z nejpodivuhodnějších
událostí na Zemi probíhá

9
00:00:39,004 --> 00:00:43,542
na otevřených pláních
východní Afriky.

10
00:00:43,577 --> 00:00:48,761
Každý rok se shromáždí 3 miliony
kopytníků na malém území Serengeti.

11
00:00:48,796 --> 00:00:54,089
Tak velkou koncentraci
nenajdete nikde jinde na světě.

12
00:00:55,241 --> 00:00:59,129
Stáda tu ale zůstanou
jen několik měsíců

13
00:00:59,164 --> 00:01:03,593
a pak se vydají na dlouhou cestu.

14
00:01:04,601 --> 00:01:08,345
Když opustí Serengeti,
predátoři, kteří tu zůstanou,

15
00:01:08,380 --> 00:01:12,610
přijdou o svou obvyklou kořist
a hrozí jim hlad.

16
00:01:12,645 --> 00:01:16,841
Podaří se jim přežít,
než se stáda zase vrátí?

17
00:01:17,849 --> 00:01:21,449
Česká televize uvádí
dokumentární cyklus BBC

18
00:01:21,484 --> 00:01:25,481
Fascinující proměny přírody

19
00:01:26,489 --> 00:01:31,673
Velká cesta

20
00:01:36,569 --> 00:01:42,329
Podle Davida Attenborougha

21
00:01:45,353 --> 00:01:48,774
Východní části Serengeti
dominuje sopka,

........