00:00:00,505 --> 00:00:01,805
V minulých dieloch ste videli...

2
00:00:02,241 --> 00:00:04,042
<i>Medzi nami žíjú mimozemštania</i>

3
00:00:04,977 --> 00:00:07,779
Ak nie si s nami,
si proti nám

4
00:00:09,415 --> 00:00:12,017
je čas aby si si vybral.

5
00:00:12,051 --> 00:00:14,086
Je len jedna možnosť ako opustiť Checkmate.

6
00:00:14,954 --> 00:00:17,122
Dokončila som stopovanie čísla našej falošnej šmuhy.

7
00:00:17,156 --> 00:00:18,724
Bol to Zod.

8
00:00:18,758 --> 00:00:20,926
Klamal si o tvojich silách.

9
00:00:20,960 --> 00:00:22,260
Ako si ich získal?

10
00:00:22,295 --> 00:00:24,229
Z tvojej krvi.

11
00:00:24,661 --> 00:00:26,998
Tvoj otec zanechal knihu Rau na tejto Zemi.

12
00:00:27,033 --> 00:00:28,633
A s ňou,

13
00:00:28,668 --> 00:00:31,348
nie je nič, čo by sme nemohli dokázať.

14
00:00:31,838 --> 00:00:33,505
Nehraj akoby v tom nebolo niečo

15
00:00:33,539 --> 00:00:34,873
o čom mi nehovoríš.

16
00:00:34,907 --> 00:00:37,542
Keby nebolo Zoda,
dnes by som už nežila.

17
00:00:37,577 --> 00:00:39,125
Jednoducho povedzme, že ho poznám lepšie ako si myslíš.

18
00:00:40,073 --> 00:00:42,681
Skupina tvojich ľudí
Hľadá nového vodcu --

19
00:00:42,715 --> 00:00:44,116
Clarka.

20
00:00:44,150 --> 00:00:46,685
Nadišiel čas zdieľať vaše dedičné právo.

21
00:00:46,719 --> 00:00:48,453
Viem čo musím urobiť.

22
00:01:01,000 --> 00:01:02,734
Hej!

23
00:01:02,769 --> 00:01:05,237
Nehovorte mi, že ste zabudli na
vašu obľúbenú zákazníčku.

24
00:01:05,271 --> 00:01:06,738
Myslel som, že ste na mňa zabudli.

25
........