1
00:00:03,309 --> 00:00:04,481
Riečna?

2
00:00:05,945 --> 00:00:07,508
Sleduj tú loď!

3
00:00:08,817 --> 00:00:11,864
Vysvetlila vám Dr. Pieseň,
s čím máme dočinenia?

4
00:00:12,093 --> 00:00:14,834
Doktor?
Čo mi spraví?

5
00:00:14,869 --> 00:00:17,708
Amy, nie do očí. Pozeraj
sa na Anjela, ale nie do očí.

6
00:00:18,856 --> 00:00:21,288
Pokiaľ vieme, Anjel je
stále uväznený v lodi.

7
00:00:21,323 --> 00:00:23,918
Našou misiou je dostať
sa dnu a zneutralizovať ho.

8
00:00:26,228 --> 00:00:28,908
Nechápete? Všetka tá unikajúca
radiácia, emisie motorov.

9
00:00:28,943 --> 00:00:31,525
Pád Byzancie nebola nehoda.
Bola to záchranná misia pre Anjelov.

10
00:00:31,560 --> 00:00:32,546
Sme uprostred armády!

11
00:00:32,581 --> 00:00:35,021
Sochy postupujú
zo všetkých strán.

12
00:00:35,056 --> 00:00:37,039
Bez cesty von, bez
cesty späť, bez cesty nahor.

13
00:00:37,074 --> 00:00:39,023
Spravím niečo neuveriteľne
hlúpe a nebezpečné.

14
00:00:39,058 --> 00:00:41,342
Až sa tak stane,
skočte.

15
00:00:41,377 --> 00:00:42,824
- Na moje znamenie.
- Aké znamenie?

16
00:00:42,859 --> 00:00:44,240
Neunikne vám.

17
00:01:07,264 --> 00:01:09,264
Doctor Who
5x05 Z mäsa a kameňa

18
00:01:14,227 --> 00:01:16,227
SK titulky: namuras

19
00:01:20,061 --> 00:01:21,622
Hore!
Pozrite sa hore!

20
00:01:22,907 --> 00:01:25,013
- Si v poriadku?
- Čo sa stalo?

21
00:01:25,048 --> 00:01:27,764
- Skočili sme.
- Kam?

........