1
00:00:05,455 --> 00:00:06,418
Hele!

2
00:00:06,484 --> 00:00:08,048
Víš, že úplně všichni

3
00:00:08,216 --> 00:00:10,319
byli včera večer na pařbě
a bez nás?

4
00:00:10,985 --> 00:00:12,927
Syčáci!

5
00:00:16,427 --> 00:00:17,563
Syčáci?

6
00:00:20,335 --> 00:00:21,935
Syčáci.

7
00:00:22,002 --> 00:00:25,226
Jasně, čtvrteční pařba.
Takhle to chodí už pár let.

8
00:00:25,294 --> 00:00:27,592
Ty o tom víš?
Proč mě nikdy nepozvali?

9
00:00:27,627 --> 00:00:28,829
Nemyslíš, že je
to trochu neslušné?

10
00:00:28,896 --> 00:00:31,825
Já jsem na pohřbu Waltera Cronkitea křičel
"Konečně je pod drnem,"

11
00:00:31,892 --> 00:00:34,983
takže nemám tušení,
co je neslušný a co ne.

12
00:00:35,050 --> 00:00:37,435
- Nech mě...
- Včera jsem pařit nemohl.

13
00:00:37,535 --> 00:00:39,488
Musel jsem odvézt Angie
na pohotovost.

14
00:00:39,523 --> 00:00:41,534
Má nějaký komplikace
s těhotenstvím.

15
00:00:41,569 --> 00:00:44,441
Tvůj problém je najednou
dost malichernej, co?

16
00:00:44,476 --> 00:00:46,494
No jasně, to máš pravdu.
A jak jí je?

17
00:00:46,561 --> 00:00:48,162
No, je jí dobře,
dítě je v pohodě,

18
00:00:48,230 --> 00:00:50,084
ale stejně jí dali
klid na lůžku,

19
00:00:50,119 --> 00:00:51,395
dokud se jí nesníží tlak.

20
00:00:51,430 --> 00:00:53,329
Poslyš, Trayi,
pokud pro vás můžu něco udělat,

21
00:00:53,364 --> 00:00:54,356
stačí jen říct.

22
00:00:54,391 --> 00:00:55,666
........