1
00:00:00,213 --> 00:00:02,373
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:02,374 --> 00:00:04,216
Tento zlodej sa ti
snažil ukradnúť auto!

3
00:00:04,336 --> 00:00:07,158
- Vy ste ten, ktorý už 4 mesiace
neplatí splátky? - Áno.

4
00:00:07,192 --> 00:00:11,447
<i>Mike si musel požičať
peniaze od Carlosa.</i>

5
00:00:11,567 --> 00:00:13,916
Len mi povedz, koľko potrebuješ.

6
00:00:14,320 --> 00:00:15,760
<i>Andrew pátral po informáciách.</i>

7
00:00:15,880 --> 00:00:18,362
Obvolal som pár ľudí.
Vyzerá to tak, že perfektný synáčik

8
00:00:18,482 --> 00:00:20,953
- nikdy nedostal svoj titul.
- Odišiel som zo školy,

9
00:00:21,025 --> 00:00:22,925
keď mi doktor povedal, že moja
matka je na hranici života a smrti.

10
00:00:23,045 --> 00:00:24,902
Môžem ti ušetriť telefonát

11
00:00:24,903 --> 00:00:27,105
- a doniesť jej úmrtný list.
- To je v poriadku.

12
00:00:27,225 --> 00:00:29,895
Najväčšia chyba, ktorú som vo svojom
živote urobila, bolo to, že som ťa porodila.

13
00:00:30,015 --> 00:00:32,048
<i>Vrah...</i>

14
00:00:32,049 --> 00:00:33,649
<i>bol pozvaný dnu.</i>

15
00:00:33,650 --> 00:00:36,419
- Boli by sme radi, keby si sa
k nám nasťahoval. - Dobre.

16
00:00:36,453 --> 00:00:38,587
<i>A Angie odhalila svoju minulosť.</i>

17
00:00:38,588 --> 00:00:40,522
Zaplietla som sa
s naozaj zlým mužom...

18
00:00:40,523 --> 00:00:42,485
S Dannyho otcom.

19
00:00:47,676 --> 00:00:49,064
<i>Pred mnohými rokmi</i>

20
00:00:49,065 --> 00:00:51,634
<i>sa terorista zaľúbil do jednej ženy.</i>

21
00:00:55,772 --> 00:00:58,040
<i>Táto žena verila
v tohto teroristu</i>

22
00:00:58,075 --> 00:01:00,042
<i>a v jeho ideály...</i>

23
........