1
00:00:00,050 --> 00:00:01,100
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,150 --> 00:00:05,364
- Neuhodneš, koho jsem potkala.
- Jima Kazinského?

3
00:00:05,398 --> 00:00:08,368
- Byl vážně milý.
- Ach můj bože!

4
00:00:08,402 --> 00:00:11,240
- Jsi krásnější, než jak si tě pamatuju.
- Opravdu?

5
00:00:11,505 --> 00:00:13,252
- Mlč už!
- Rozumím.

6
00:00:13,372 --> 00:00:16,927
- Není to mnou, ale tebou.
- Přesně. Můžu za to já.

7
00:00:17,710 --> 00:00:20,400
- Tati, tohle je Steve.
- Velice rád vás poznávám, pane.

8
00:00:20,520 --> 00:00:21,834
Co jé?

9
00:00:21,864 --> 00:00:24,071
Ukradla jsi mi pět let života mého syna.

10
00:00:24,191 --> 00:00:26,690
Proč se mnou nejdeš do obýváku?
Něco ti chci ukázat.

11
00:00:34,829 --> 00:00:39,052
- Řekneš mi, jak se to stalo, broučku?
- Znáš Skippyho od vedle?

12
00:00:39,434 --> 00:00:41,538
Vběhl dovnitř a srazil ji.

13
00:00:44,016 --> 00:00:46,745
- Munroovi už nemají psa.
- Skippy se vrátil.

14
00:00:49,384 --> 00:00:52,721
Skippy žije na venkově,
po té nehodě s tím autem.

15
00:00:53,184 --> 00:00:55,239
- Nemyslím, že se ještě vrátí.
- Vrátil se.

16
00:00:55,588 --> 00:00:57,915
Joeli, přestaň.
Uklidí to ten, kdo to rozbil.

17
00:00:58,967 --> 00:01:01,861
- Skippy ale neumí uklízet, mami.
- Skippy tu vázu nerozbil, zlato.

18
00:01:01,904 --> 00:01:03,610
Rozbil, viděla jsem ho.

19
00:01:04,931 --> 00:01:07,099
Lhaní se neomlouvá.

20
00:01:07,150 --> 00:01:10,037
- Ale ty jsi lhář.
- Ne, já jsem právník, zlato.

21
00:01:10,157 --> 00:01:13,176
Harmonina máma říkala,
že je to totéž.

22
........