1
00:00:00,430 --> 00:00:02,750
<b>V MINULÉM DÍLE</b>

2
00:00:03,430 --> 00:00:04,750
River?

3
00:00:05,790 --> 00:00:06,910
Sleduj tu loď!

4
00:00:08,830 --> 00:00:11,390
Objasnila vám doktorka
Song, s čím tu jednáme?

5
00:00:11,425 --> 00:00:12,475
Doktore...

6
00:00:12,510 --> 00:00:14,395
Co mi to udělá?

7
00:00:14,430 --> 00:00:16,990
Amy, dívej se na Anděla,
ale ne do očí.

8
00:00:18,630 --> 00:00:21,870
Pokud víme, Anděl je
stále uvězněn na té lodi.

9
00:00:21,905 --> 00:00:24,515
Naším úkolem je dostat se
dovnitř a zneškodnit ho.

10
00:00:26,200 --> 00:00:28,500
Všechna ta unikající radiace
je pro ně palivo.

11
00:00:28,501 --> 00:00:30,200
Havárie Byzantia nebyla náhoda.

12
00:00:30,201 --> 00:00:31,500
Byla to záchranná
mise pro Anděly.

13
00:00:31,501 --> 00:00:34,500
- Stojíme uprostřed armády.
- Sochy se přibližují ze všech stran.

14
00:00:34,505 --> 00:00:36,475
Nemůžeme nahoru,
zpátky ani ven.

15
00:00:36,510 --> 00:00:39,590
Chystám se udělat něco velice
hloupého a nebezpečného.

16
00:00:39,625 --> 00:00:41,235
Až vám řeknu, skočíte.

17
00:00:41,236 --> 00:00:43,735
- Na můj signál.
- Jaký signál? - To poznáte.

18
00:01:14,270 --> 00:01:18,790
<b>TĚLO A KÁMEN
<i>překlad Hurley</i></b>

19
00:01:19,830 --> 00:01:22,475
Koukněte nahoru!

20
00:01:22,510 --> 00:01:24,350
- Jsi v pořádku?
- Co se stalo?

21
00:01:24,385 --> 00:01:25,675
Skočili jsme.

22
00:01:25,710 --> 00:01:29,195
- Kam?
- Úplně nahoru!
........