1
00:00:02,790 --> 00:00:04,357
Zastav se.

2
00:00:04,358 --> 00:00:05,325
Co je?

3
00:00:05,326 --> 00:00:06,959
Vysvětli kýchnutí.

4
00:00:06,960 --> 00:00:08,661
Promiň?

5
00:00:08,662 --> 00:00:10,396
Máš alergie?
Ne.

6
00:00:10,397 --> 00:00:11,930
Máš moc pepře v salátu?

7
00:00:11,931 --> 00:00:13,065
Nemám pepř v salátu.

8
00:00:13,066 --> 00:00:14,266
Už jsem slyšel dost.
Sedni si támhle.

9
00:00:14,267 --> 00:00:16,768
Oh, no tak.

10
00:00:16,769 --> 00:00:17,969
Nechci sedět sám.

11
00:00:17,970 --> 00:00:19,139
To říkala i Tyfová Mary,

12
00:00:19,140 --> 00:00:21,082
a zřejmě jí přátelé vyhověli.

13
00:00:21,083 --> 00:00:22,827
Kluci, pomozte mi.

14
00:00:22,828 --> 00:00:24,028
Sheldone, no tak.

15
00:00:24,029 --> 00:00:26,053
Jasně, bylo to jenom
jedno kýchnutí.

16
00:00:26,054 --> 00:00:27,604
A jseš na to sám.
Měj se kámo.

17
00:00:29,617 --> 00:00:31,404
Oh, Leonarde,
něco pro tebe mám.

18
00:00:31,405 --> 00:00:33,862
Jak vyplývá z naší dohody
spolubydlících, tady máš

19
00:00:33,863 --> 00:00:36,062
24 hodinové oznámení,
že budu mít

20
00:00:36,063 --> 00:00:39,446
na dvě noci návštěvu
ženy nepříbuzenského stavu.

21
00:00:41,219 --> 00:00:42,775
Když říkáš
"nepříbuzenského stavu,"

22
00:00:42,776 --> 00:00:45,535
pořád tím myslíš
člověka, že jo?

23
00:00:45,536 --> 00:00:46,823
........