1
00:00:29,806 --> 00:00:34,978
DIKTÁTOR

2
00:01:38,625 --> 00:01:42,296
Jakákoli podoba
mezi diktátorem Hynkelem

3
00:01:42,588 --> 00:01:46,049
a židovským holičem
je čistě náhodná.

4
00:01:47,634 --> 00:01:50,470
Příběh se odehrává
mezi dvěma světovými válkami,

5
00:01:50,762 --> 00:01:53,599
kdy šílenství se utrhlo ze řetězu,

6
00:01:53,891 --> 00:01:56,185
svoboda svěsila hlavu

7
00:01:56,476 --> 00:01:59,062
a lidskost byla tak trochu odkopnuta.

8
00:02:00,522 --> 00:02:02,941
SVĚTOVÁ VÁLKA

9
00:02:54,743 --> 00:02:57,496
<i>Ke konci světové války
Tománie slábla.</i>

10
00:02:57,788 --> 00:03:01,500
<i>Zatímco uvnitř země nově vypuklá
revoluce nabádala k míru,</i>

11
00:03:01,708 --> 00:03:03,710
<i>vojska Tománie bojovala na frontě</i>

12
00:03:04,002 --> 00:03:08,298
<i>pevně přesvědčena o svém
vítězství nad nepřítelem.</i>

13
00:03:08,757 --> 00:03:11,260
<i>Dalekonosné dělo - Tlustá Berta</i>

14
00:03:11,552 --> 00:03:13,762
<i>se poprvé objevilo
na západní frontě,</i>

15
00:03:14,054 --> 00:03:16,598
<i>aby rozsévalo
hrůzu v liniích nepřítele.</i>

16
00:03:16,890 --> 00:03:21,270
<i>Její cíl: katedrála Notre Dame,
vzdálena 120 km.</i>

17
00:03:24,147 --> 00:03:27,150
Náklon - 95 452!

18
00:03:29,945 --> 00:03:31,363
Připraveni!

19
00:03:31,613 --> 00:03:32,447
Pal!

20
00:03:50,549 --> 00:03:52,009
Zpět na místo!

21
00:03:53,302 --> 00:03:56,597
Proveďte opravu střelby: 95 455!

22
00:04:00,392 --> 00:04:01,393
Závěr zavřený!

23
00:04:01,810 --> 00:04:02,853
Připraveni ke střelbě!
........