1
00:00:06,400 --> 00:00:09,480
"DANSE MACABRE od
Charles-Camille Saint-Saëns"

2
00:00:11,000 --> 00:00:33,000
Preložil Yoss pre Janku. Just ENJOY! ©

3
00:00:34,000 --> 00:00:37,880
Názov tejto série obrazov je
"Zvádzanie do nezmyselnosti",

4
00:00:38,040 --> 00:00:42,000
v ktorej vidíme porovnávanie
medzi živočíšnym

5
00:00:42,160 --> 00:00:44,280
a hlúpym.

6
00:00:44,440 --> 00:00:47,920
Cez zlomyseľné obrazy
som sa snažil

7
00:00:48,080 --> 00:00:51,720
klásť si otázky ohľadne
predstáv o ženskej kráse.

8
00:00:51,880 --> 00:00:55,000
Ženy sú donútené už od dospievania

9
00:00:55,160 --> 00:00:57,240
spoluvytvárať našu osobnosť,

10
00:00:57,400 --> 00:01:01,280
falšovať ženskosť pre náhaňanie sa
za kozmetickým štandardom.

11
00:01:01,440 --> 00:01:05,200
Pre mňa ako umelca
je krása čistotou.

12
00:01:05,360 --> 00:01:10,000
Je hanba, že sme stvorení cítiť sa previnilo
pri našich prirodzených črtách,

13
00:01:10,160 --> 00:01:13,480
pri podstate, ktorá nás charakterizuje
ako individuá.

14
00:01:13,640 --> 00:01:15,360
Hedley Shale, ďakujem.
A nech sa výstava vydarí.

15
00:01:15,520 --> 00:01:17,240
Bolo mi potešením.

16
00:01:23,200 --> 00:01:27,200
WRESTLEROVA HROBKA

17
00:02:11,160 --> 00:02:12,720
Nie je to?

18
00:02:12,880 --> 00:02:16,120
Štúdium nahoty číslo 12 - olej na plátne.

19
00:02:16,280 --> 00:02:18,560
Vedel som, že tvár mi je povedomá.

20
00:02:18,720 --> 00:02:22,080
Si tak prehliadnuteľný, že sa
možno povraciam.

21
00:03:02,840 --> 00:03:06,520
Hmm, to prináša spomienky.
Niekto, koho poznám?

22
00:03:06,680 --> 00:03:08,680
Tentokrát je to z fotografií.

........