1
00:00:00,670 --> 00:00:02,670
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:02,820 --> 00:00:06,300
<i>Eddie pridal svoju matku
na zoznam obetí.</i>

3
00:00:06,450 --> 00:00:08,499
- Ako to šlo?
- No, išlo by to oveľa rýchlejšie,

4
00:00:08,500 --> 00:00:10,050
keby tu bola aj jeho matka.

5
00:00:11,020 --> 00:00:12,430
Nikto ju už niekoľko dní nevidel.

6
00:00:14,050 --> 00:00:16,650
<i>Bree spoznala Samovu
temnú stránku.</i>

7
00:00:16,920 --> 00:00:18,130
Začínam sa ho báť.

8
00:00:18,300 --> 00:00:21,540
<i>Susan sa zamerala
na Mikove finančné problémy.</i>

9
00:00:21,690 --> 00:00:23,409
- Takže, to je všetko?
- Áno.

10
00:00:23,410 --> 00:00:24,739
<i>Gaby sa dozvedela pravdu.</i>

11
00:00:24,741 --> 00:00:26,039
Zaplietla som sa so zlým mužom.

12
00:00:26,040 --> 00:00:29,310
- Nehovoríš o Nickovi, však?
- Nie, ten zlý muž

13
00:00:29,470 --> 00:00:30,880
je Dannyho otec.

14
00:00:32,840 --> 00:00:34,440
Zoberte si čokoľvek,
čo napcháte do niekoľkých tašiek.

15
00:00:34,441 --> 00:00:36,200
Bez teba nie.
Pošlem tam Dannyho.

16
00:00:36,390 --> 00:00:38,979
<i>A Angie čelila svojmu
najväčšiemu strachu.</i>

17
00:00:38,980 --> 00:00:41,120
- Zabiješ ma?
- Nemôžeme to prebrať až ráno?

18
00:00:41,360 --> 00:00:43,879
A ak sa rozhodneš utiecť,
nezabudni sa rozlúčiť s Nickom,

19
00:00:43,880 --> 00:00:46,530
pretože po tom, ako ujdeš
ho už viac neuvidíš.

20
00:00:57,160 --> 00:01:00,440
<i>Angie Bolenová mala
problémy so spánkom.</i>

21
00:01:01,240 --> 00:01:03,800
<i>Neustále sa jej snívalo
o jej živote</i>

22
00:01:03,990 --> 00:01:06,040
........