1
00:00:01,060 --> 00:00:03,016
(Zvony)

2
00:00:06,340 --> 00:00:13,291
© Veni, Sancte Spiritus

3
00:00:20,060 --> 00:00:29,378
Svatý zloděj

4
00:00:32,540 --> 00:00:37,011
přeložila kocholuc

5
00:00:42,900 --> 00:00:44,253
(Přívalový déšť)

6
00:00:47,660 --> 00:00:48,331
Urgh!

7
00:00:48,420 --> 00:00:50,456
Píše se rok 1144

8
00:00:51,500 --> 00:00:55,129
a v Anglii zuří
nemilosdrná a krutá občanská válka.

9
00:00:56,180 --> 00:01:00,810
Král Štěpán bojuje o udržení svého trůnu
proti dalšímu uchazeči, Císařovně Matyldě

10
00:01:00,900 --> 00:01:04,893
Boj zasahuje do všech koutů říše

11
00:01:05,940 --> 00:01:08,215
jako i do opatství ve Shrewsbury

12
00:01:10,140 --> 00:01:11,493
(Hřmí)

13
00:01:24,420 --> 00:01:25,773
Yargh! Yargh!

14
00:01:27,220 --> 00:01:28,938
Nechte ho být!

15
00:01:32,740 --> 00:01:35,049
Dokonce i jako vojáci císařovny Matyldy
můžete nechat chlapce naživu.

16
00:01:35,140 --> 00:01:36,971
Císařovny Matyldy?

17
00:01:38,420 --> 00:01:40,695
Bojuji za krále...

18
00:01:40,780 --> 00:01:42,577
ne za podvodnici.

19
00:01:42,660 --> 00:01:44,218
Já nebojuji za nikoho.

20
00:01:45,300 --> 00:01:46,415
Nechte ho jít!

21
00:01:47,940 --> 00:01:49,373
Bratře...

22
00:01:50,780 --> 00:01:52,338
...odpusťte mi.

23
00:01:53,380 --> 00:01:54,733
(Zahřmění)

24
00:01:55,780 --> 00:01:57,816
(Peníze cinkají)

25
........