1
00:02:33,602 --> 00:02:36,355
A tak se u Farsalu

2
00:02:36,563 --> 00:02:40,734
utkali mocní muži Říma
v krvavé občanské válce

3
00:02:40,943 --> 00:02:45,072
a Caesarovy legie
rozdrtily velkého Pompeia,

4
00:02:45,280 --> 00:02:48,826
takže teď stál v čele
Říma pouze Caesar.

5
00:02:49,034 --> 00:02:53,664
Ale oproti ostatním triumfum
mu toto vítězství nepřinášelo radost,

6
00:02:53,872 --> 00:02:59,002
protože mrtví, které jeho legie
počítaly, pohřbívaly a pálily,

7
00:02:59,253 --> 00:03:01,046
byli jeho krajané.

8
00:03:03,006 --> 00:03:06,718
Kouř ze spálených Římanů
je stejne černý

9
00:03:06,927 --> 00:03:10,305
a nepáchne o nic méně.

10
00:03:10,514 --> 00:03:13,350
Byl to Pompeius,
kdo to chtěl, ne já.

11
00:03:13,559 --> 00:03:16,186
Nechť je zapsáno, co jsem řekl.

12
00:03:18,438 --> 00:03:20,357
Vstaňte.

13
00:03:23,777 --> 00:03:27,823
Nesnažte se mě ohromit,
nebuďte příliš trpělivý ani pyšný.

14
00:03:28,031 --> 00:03:31,535
Jako velitele
jste Pompeiovi príliš nepomohli.

15
00:03:31,743 --> 00:03:35,205
Vaši muži mohou
vstoupit do mých legií

16
00:03:35,414 --> 00:03:37,833
a vrátit se do Říma jako Římané.

17
00:03:38,041 --> 00:03:39,918
Můžete mít stejná privilegia.

18
00:03:40,127 --> 00:03:43,505
Nejsem velkorysý.
Budete neustále sledováni.

19
00:03:43,714 --> 00:03:46,133
Při prvním náznaku zrady
budete zabiti.

20
00:03:46,341 --> 00:03:49,136
Co je, Flavie? Antonius?

21
00:03:49,344 --> 00:03:52,681
Aha, Canidius.
Doufám, že se zprávami o Pompeiovi.

22
00:04:27,299 --> 00:04:30,385
-Ave Caesar!
........