1
00:00:03,774 --> 00:00:05,208
... na vašem kotníku celou dobu.

2
00:00:05,209 --> 00:00:07,270
Jste uvězněn v tomto
bytě 24 hodin denně.

3
00:00:07,271 --> 00:00:09,649
Nesmíte s ním překročit práh.

4
00:00:09,650 --> 00:00:10,902
Vaše zdraví je...

5
00:00:10,903 --> 00:00:12,791
Není žádné zdraví!

6
00:00:12,792 --> 00:00:14,325
Budu ztracený,
když si lidé...

7
00:00:14,326 --> 00:00:17,323
...budou myslet, že Jonas Stern
ztrácí svůj rozum.

8
00:00:17,324 --> 00:00:18,425
Chyboval jste.

9
00:00:18,426 --> 00:00:19,593
Já to vím.

10
00:00:19,594 --> 00:00:20,831
Vaše manželství má problémy

11
00:00:20,832 --> 00:00:23,504
protože nejste schopen
skutečné lítosti.

12
00:00:23,505 --> 00:00:24,943
Řekněte mi, co nám dělat.

13
00:00:24,944 --> 00:00:27,082
Vezmu si třetinu
vaší společnosti,

14
00:00:27,083 --> 00:00:30,087
a pak se vrátím
pro zbytek.

15
00:00:33,527 --> 00:00:38,201
<i>" Exploze vybuchla
v 5:16 odpoledne 5. září.</i>

16
00:00:38,202 --> 00:00:40,103
<i>"Spadla čtyři bloky odtud.</i>

17
00:00:40,104 --> 00:00:42,506
<i>Federální vyšetřovatelé
zjistili, že to byla trubicová puma.</i>

18
00:00:42,507 --> 00:00:43,843
obsahující dusičnan amonný

19
00:00:43,844 --> 00:00:45,477
<i>a bezvodý
hydrazin dusičnanu,</i>

20
00:00:45,478 --> 00:00:47,045
<i>která byla vhozena
skrz okno</i>

21
00:00:47,046 --> 00:00:49,214
do grafického oddělení redakce.

22
00:00:49,215 --> 00:00:50,749
<i>Žádní pachatelé
zatím nebyli zatčeni,</i>

23
........