1
00:00:06,018 --> 00:00:09,903
(mužský hlas)
Kolísavý přísun sluneční energie

2
00:00:09,938 --> 00:00:14,618
způsobuje koloběh ročních období,
která nepřetržitě mění tvář

3
00:00:14,653 --> 00:00:17,143
severní a jižní polokoule.

4
00:00:17,178 --> 00:00:20,703
Rozsáhlé přesuny
vodních a vzduchových mas

5
00:00:20,738 --> 00:00:24,423
přinášejí v průběhu roku
řadu dramatických změn.

6
00:00:24,458 --> 00:00:29,118
V některých oblastech vyvolává
střídání ročních období

7
00:00:29,153 --> 00:00:33,778
přírodní představení,
která nemají na světě obdoby.

8
00:00:34,778 --> 00:00:38,098
K jedné z nejúchvatnějších
proměn dochází v jižní Africe

9
00:00:38,133 --> 00:00:42,578
na území pouště Kalahari.

10
00:00:43,698 --> 00:00:48,738
Velká stáda zvířat sem putují
celé měsíce za vodou a potravou.

11
00:00:48,773 --> 00:00:54,338
Čeká je tu událost, která
dramaticky změní jejich životy.

12
00:00:54,373 --> 00:00:57,423
Životodárná voda tu jednou za rok

13
00:00:57,458 --> 00:01:02,978
promění nemilosrdnou poušť
ve vodní ráj nazývaný Okavango.

14
00:01:14,538 --> 00:01:17,823
Osud mnoha milionů zvířat
určuje to,

15
00:01:17,858 --> 00:01:21,938
která území Okavanga
budou zaplavena a kdy.

16
00:01:21,973 --> 00:01:24,743
Pojďte se s námi pokochat

17
00:01:24,778 --> 00:01:30,098
jednou z nejúžasnějších
proměn přírody na naší planetě.

18
00:01:30,133 --> 00:01:33,698
Česká televize uvádí
dokumentární cyklus BBC

19
00:01:33,733 --> 00:01:37,458
Fascinující proměny přírody

20
00:01:38,738 --> 00:01:44,378
Povodeň v poušti

21
00:01:47,818 --> 00:01:53,338
Podle Davida Attenborougha

22
00:01:55,378 --> 00:01:59,103
........