1
00:00:02,002 --> 00:00:03,737
OK, máme dosť energie
pre laser.

2
00:00:04,671 --> 00:00:06,839
Mal som si vziať dáždnik.

3
00:00:07,211 --> 00:00:08,511
Načo?
Veď nebude pršať.

4
00:00:08,512 --> 00:00:11,047
Ja viem, že nebude, ale
s pokožkou ako je tá moja,

5
00:00:11,048 --> 00:00:14,450
spálenie mesačným svetlom
je skutočnou hrozbou.

6
00:00:14,451 --> 00:00:16,151
Bazinga, však?

7
00:00:16,152 --> 00:00:18,820
Jeden z mojich naj,
čo povieš?

8
00:00:18,821 --> 00:00:20,354


9
00:00:21,796 --> 00:00:23,202
Howard, chceš
ešte skontrolovať

10
00:00:23,203 --> 00:00:24,500
to rovníkové podložné sklíčko
na laseri?

11
00:00:24,501 --> 00:00:26,488
Potrebujeme to zaostriť
do Mora Pokoja.

12
00:00:26,489 --> 00:00:27,914
Máš to.

13
00:00:27,915 --> 00:00:30,061
Oh, Raj, nie.

14
00:00:30,062 --> 00:00:33,158
Miliardy dolárov boli investované
do vynájdenia Internetu

15
00:00:33,159 --> 00:00:35,164
a jeho vyplnenia obrázkami
nahých žien,

16
00:00:35,165 --> 00:00:37,951
takže nemusíme
zízať do cudzích okien.

17
00:00:37,952 --> 00:00:39,301
Nie je to tak, ako to vyzerá.

18
00:00:39,302 --> 00:00:40,417
Pozerám na telku.

19
00:00:40,418 --> 00:00:42,013
dávajú <i>The Good Wife</i>.

20
00:00:43,776 --> 00:00:48,195
Poviem ti, toto je
moja nová <i>Grey's Anatomy.</i>

21
00:00:48,196 --> 00:00:49,140
Leonard, Leonard.

22
00:00:49,141 --> 00:00:50,285
Čo to je?
Čo to je?
........