1
00:00:00,334 --> 00:00:02,340
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:02,844 --> 00:00:04,007
Připraveni?

3
00:00:04,634 --> 00:00:05,516
Start.

4
00:00:05,516 --> 00:00:08,684
<i>Hráči proti sobě soutěžili v náhodně
vybraných čtyřčlenných týmech.</i>

5
00:00:09,385 --> 00:00:13,195
Chris, Chad a Ami přenesli
Elizu do cíle jako první.

6
00:00:13,195 --> 00:00:14,172
Jo!

7
00:00:15,308 --> 00:00:18,605
<i>Tato čtyřka se zúčastnila
kulturního zážitku svého života.</i>

8
00:00:22,415 --> 00:00:25,531
<i>Vanuatští jim ukázali mnoho svých zvyků.</i>

9
00:00:27,444 --> 00:00:30,375
<i>Ostatní museli v táboře
přetrpět příšernou bouřku.</i>

10
00:00:30,712 --> 00:00:34,853
Bude zázrak, když udržíme oheň. Nikdy
mě nepotkalo nic horšího, než je tohle.

11
00:00:36,360 --> 00:00:41,560
<i>Druhý den Scout navrhla plán,
jak se zbavit Elizy a pak Ami.</i>

12
00:00:42,884 --> 00:00:47,028
<i>Když se ostatní vrátili z odměny,
Ami vycítila, že se něco děje.</i>

13
00:00:47,396 --> 00:00:49,302
Mám opravdu divný pocit.

14
00:00:51,728 --> 00:00:55,258
<i>V soutěži o imunitu se Chad
a Twila udrželi nejdéle.</i>

15
00:00:55,657 --> 00:00:57,822
-Chad klouže.
-Spadni, Chade.

16
00:00:58,675 --> 00:01:00,631
Twila vyhrává imunitu.

17
00:01:03,371 --> 00:01:08,079
<i>V táboře Ami přiměla Leann a Julie,
aby vyloučily Chada místo Elizy...</i>

18
00:01:08,492 --> 00:01:11,030
-Scout? -No?
-Nebudou hlasovat pro Elizu.

19
00:01:11,030 --> 00:01:13,915
<i>...což donutilo Scout a Twilu,
aby udělaly těžké rozhodnutí.</i>

20
00:01:14,220 --> 00:01:16,657
Zatím nebudu dělat nic,
přemýšlím. Jsem naštvaná.

21
00:01:18,519 --> 00:01:21,965
<i>Na kmenové radě Scout
připustila, že jednala s muži.</i>

22
00:01:21,965 --> 00:01:26,059
........