1
00:00:03,180 --> 00:00:05,600
Pred tromi mesiacmi

2
00:00:05,700 --> 00:00:06,890
Čo je to za zvuk?

3
00:00:06,990 --> 00:00:08,410
Nič. Prosím,
ľahni si do postele.

4
00:00:08,510 --> 00:00:11,410
Nesprchovali sme sa.
Vždy sa sprchujeme pred...

5
00:00:11,510 --> 00:00:14,090
Všetko je v poriadku.
Prosím, choďte do postele.

6
00:00:26,190 --> 00:00:29,480
Zaistite východy. Ak sa nimi niekto
pokúsi odísť, streľte ho do hlavy.

7
00:00:29,580 --> 00:00:30,510
Dvakrát.

8
00:00:31,210 --> 00:00:33,200
Topher.
Topher!

9
00:00:33,410 --> 00:00:36,210
- Zbrane. Môžete mi jednu dať?
- Čo sa stalo?

10
00:00:36,290 --> 00:00:39,560
To je to, proste sa to stalo.
On proste...

11
00:00:39,660 --> 00:00:40,170
Kto?

12
00:00:40,270 --> 00:00:44,080
- Doktorka Saundersová vyzerá
ako puzle a Samuelsonovi. -Kto?!

13
00:00:44,180 --> 00:00:46,540
Alfa. Zdá sa, že nastalo
zmiešanie osobností.

14
00:00:46,640 --> 00:00:49,800
Po každej úlohe ho vymazali ako
ostatných. Ako sa to mohlo stať?

15
00:00:49,900 --> 00:00:52,770
Nemohlo.
Nemalo by sa.

16
00:00:52,870 --> 00:00:54,770
Stalo sa.

17
00:00:54,870 --> 00:00:56,770
- Máme cieľ.
- Kde?

18
00:00:56,870 --> 00:00:58,780
Tretie poschodie, chodba 37.

19
00:00:58,880 --> 00:01:00,780
Cieľ...

20
00:01:00,880 --> 00:01:02,180
Pohyb.

21
00:01:02,280 --> 00:01:04,630
Vážne. Zbraň.

22
00:01:17,600 --> 00:01:19,650
Nechcú sa zobudiť.

........