1
00:00:00,147 --> 00:00:04,460
- Boli ste so Samom Tylerom priatelia, však?
- Nie práve priatelia. Bol mi skôr mentorom.

2
00:00:04,495 --> 00:00:07,558
- Bol si tam, keď našli jeho auto
v rieke? - Jeho auto našiel šéf.

3
00:00:07,584 --> 00:00:10,350
Volám sa Jim a vždy hľadám
lásku na nesprávnom mieste.

4
00:00:10,436 --> 00:00:12,371
Uvažovala som
nad tým veľmi dlho.

5
00:00:12,406 --> 00:00:17,264
Hovorila som s nadriadenými dôstojníkmi
a rezignujem z metropolitnej polície.

6
00:00:17,277 --> 00:00:19,110
Nechcem, aby si pošpinil
jeho pamiatku, len...

7
00:00:19,145 --> 00:00:22,770
Sam Tyler bol môj priateľ.
Sam Tyler zomrel. Koniec básne.

8
00:00:22,805 --> 00:00:24,649
Že vraj si sa spojila
s Manchesterom.

9
00:00:24,684 --> 00:00:26,469
Zaujímali ma isté spisy.

10
00:00:26,504 --> 00:00:29,398
- Myslíš si, že ho zabil, však?
- Neviem, o čom hovoríš.

11
00:00:29,433 --> 00:00:30,904
Mám pocit, že vieš.

12
00:00:32,586 --> 00:00:34,868
Dva úmyselné požiare
za minulý týždeň.

13
00:00:34,913 --> 00:00:37,516
Jeden z verných radných
Maggie Thatcherovej...

14
00:00:37,551 --> 00:00:40,085
... a kasárne Green Hill.
A zajtra sú voľby.

15
00:00:40,120 --> 00:00:43,447
Tipoval by som, že ich pôvodca
pripraví ešte väčšie predstavenie,...

16
00:00:43,482 --> 00:00:45,552
... až sa bude svet
a jeho manželka dívať.

17
00:00:46,192 --> 00:00:47,348
Tu ste.

18
00:00:47,557 --> 00:00:50,646
- Nech nikto nevraví, že
si nedáme záležať. - Čo?

19
00:00:50,681 --> 00:00:54,127
Snažia sa povedať: "Tak zbohom,
auf Wiedersehen, adieu."

20
00:00:54,508 --> 00:00:56,570
Ja viem.
Je to ako Zbohom, pán Chips.

21
00:00:57,305 --> 00:00:59,397
Máte chuť na niečo
........