1
00:00:34,914 --> 00:00:38,808
<i># Chrání před každým nebezpečenstvom #</i>

2
00:00:39,059 --> 00:00:47,255
<i># opierať sa, opierať sa,
opierať sa o věčné ramená #</i>

3
00:00:47,361 --> 00:00:56,826
<i># aké požehnanie, aký kľud je
opierať sa o věčné ramená #</i>

4
00:00:56,914 --> 00:01:05,315
<i># opierať sa, opierať sa,
opierať sa o věčné ramená #</i>

5
00:01:05,464 --> 00:01:06,649
No dovoľ.

6
00:01:07,067 --> 00:01:09,954
<i>- Máš v úmysle to zobrať?
# - Oh, jak nádherné je kráčať #</i>

7
00:01:10,024 --> 00:01:12,526
<i># ako pustovník...#</i>

8
00:01:12,621 --> 00:01:16,079
Rozprávam sa s tebou.
Si hluchý? Alebo len nevieš spievať?

9
00:01:18,356 --> 00:01:19,516
Jesse!

10
00:01:19,681 --> 00:01:22,627
- Prosím ťa, nie v mojom obchode.
- Nie v tvojom obchode?

11
00:01:22,674 --> 00:01:26,137
Nebolo by to v tvojom obchode,
ak by si ich do neho nepustil.

12
00:01:27,321 --> 00:01:29,833
Veď vieš, čo robia.
Tam hore vo svojom tábore.

13
00:01:29,904 --> 00:01:33,677
- To teda neviem. Ako ani ty.
- Nie, ty to len nechceš vedieť.

14
00:01:36,154 --> 00:01:37,468
Usáma Bin Ghándí!

15
00:01:38,208 --> 00:01:40,512
Na čo potrebujete toto?

16
00:01:40,654 --> 00:01:41,757
Alebo toto?

17
00:01:43,751 --> 00:01:44,861
Pozri sa na mňa.

18
00:01:45,259 --> 00:01:47,114
Pozri sa na mňa,
keď s tebou hovorím!

19
00:01:47,796 --> 00:01:49,666
Fajn, to by stačilo.

20
00:01:49,726 --> 00:01:51,591
Von z môjho obchodu, Jesse!

21
00:01:51,651 --> 00:01:53,340
- Problémy?
- Nie.

22
00:01:56,191 --> 00:01:57,530
Žiadne problémy.

23
........