1
00:00:18,476 --> 00:00:20,394
<i>Nahání hrůzu a jsou praštění</i>

2
00:00:20,478 --> 00:00:22,396
<i>Záhadní a děsiví</i>

3
00:00:22,480 --> 00:00:24,398
<i>Jsou celkem vzato podivní</i>

4
00:00:24,482 --> 00:00:26,150
<i>Addamsova rodina</i>

5
00:00:26,526 --> 00:00:28,402
<i>V tom domě je jak v muzeu</i>

6
00:00:28,528 --> 00:00:30,488
<i>když lidé přijdou na návštěvu</i>

7
00:00:30,571 --> 00:00:32,365
<i>Ozývá se jen křik</i>

8
00:00:32,532 --> 00:00:34,116
<i>Addamsova Rodina</i>

9
00:00:35,409 --> 00:00:36,452
<i>Elegantní.</i>

10
00:00:37,370 --> 00:00:38,412
<i>Roztomilí.</i>

11
00:00:41,374 --> 00:00:42,458
<i>Křehcí.</i>

12
00:00:42,542 --> 00:00:44,335
<i>Tak si nasaď čarodějský šátek</i>

13
00:00:44,418 --> 00:00:46,337
<i>vem koště
a můžeš se plížit</i>

14
00:00:46,420 --> 00:00:48,130
<i>Zaplatíme vám hovor</i>

15
00:00:48,422 --> 00:00:52,134
<i>Addamsova rodina</i>

16
00:01:16,158 --> 00:01:18,578
- Překrásný den, není-liž pravda?
- Ano.

17
00:01:19,287 --> 00:01:21,414
To mrazení mnou úplně prostupuje.

18
00:01:22,874 --> 00:01:24,250
Podívej na ně.

19
00:01:32,633 --> 00:01:35,011
Oh, mají se spolu opravdu dobře.

20
00:01:41,225 --> 00:01:44,353
- Tak jsme tady.
- Je to Addamsovic dům?

21
00:01:44,437 --> 00:01:47,273
Jo. Jste si jistá,
že to je to místo, kam jste chtěla?

22
00:01:47,565 --> 00:01:48,900
Ano, proč?

23
00:01:49,525 --> 00:01:50,902
Dobře. Víte, ještě není tak pozdě.

24
00:01:50,985 --> 00:01:54,071
Pořád vás můžu vzít zpátky do města
vyhodit vás u infocentra.
........