1
00:00:16,259 --> 00:00:17,937
Obleč sa. Poď so mnou.

2
00:00:32,598 --> 00:00:33,717
Veril by si tomu?

3
00:00:33,837 --> 00:00:35,395
Toto je zlé.
Veľmi zlé.

4
00:00:35,794 --> 00:00:37,392
To urobil Butch.
Hovädo.

5
00:00:38,031 --> 00:00:40,628
To je profesionálna práca.
Vieš, koľko ho to muselo stáť?

6
00:00:40,748 --> 00:00:41,827
Dobre. Poďme.

7
00:01:08,080 --> 00:01:09,820
Trocha ľadlu ti pomôže na ten opuch.

8
00:01:10,330 --> 00:01:11,136
Pamätáš si ma?

9
00:01:11,256 --> 00:01:14,319
Nie si skutočný. Ty nie si skutočný.

10
00:01:14,329 --> 00:01:15,538
Som skutočný.

11
00:01:15,548 --> 00:01:17,813
A to, že tvoj priateľ zabil minulý týždeň
tú ženu, je tiež skutočné.

12
00:01:17,823 --> 00:01:19,656
Tak prečo nie je mŕtva?

13
00:01:19,666 --> 00:01:22,382
Ona tiež nie je skutočná. Ty
nie si skutočný!

14
00:01:24,303 --> 00:01:29,608
Aj keď budem kráčať údolím tieňov a smrti,
nebudem sa báť žiadneho zla, lebo ty si so mnou.

15
00:01:29,728 --> 00:01:33,216
Ty si so mnou. Nebudem sa báť zla..

16
00:01:37,672 --> 00:01:39,539
Ty si démon! Vyháňam ťa!

17
00:01:39,659 --> 00:01:42,426
Och, ty máš svojich démonov, dieťa
moje, ale ja nie som jedným z nich.

18
00:01:42,833 --> 00:01:44,410
Tu máš. Daj si to na tvár.

19
00:01:52,316 --> 00:01:56,690
Nechcem mať nič spoločné ani s tebou,
ani s tou mŕtvou pani, čo mi chodí klopať na dvere.

20
00:01:56,704 --> 00:02:00,723
No, nabudúce jej otvor. Jej meno je
Grace Hanadarko. Ona ti môže pomôcť.

21
00:02:03,628 --> 00:02:06,197
Poď ma zachrániť!

22
00:02:11,002 --> 00:02:11,929
Okay.

23
00:02:14,010 --> 00:02:14,661
Nižšie.
........