1
00:00:01,548 --> 00:00:02,880
Minule v Happy Town...

2
00:00:02,881 --> 00:00:05,876
Chci 250,000 dolarů
nebo půjdu na policii.

3
00:00:05,877 --> 00:00:06,828
Zase jsi v tom pokoji, že?

4
00:00:06,829 --> 00:00:09,139
<i>Zlato prosím, nedělá ti to dobře.</i>

5
00:00:09,140 --> 00:00:11,436
Dan Farmer, státní policie,
chytíme toho chlapa.

6
00:00:11,437 --> 00:00:12,816
Chytíme toho chlapa, dobře?

7
00:00:12,817 --> 00:00:15,702
Sbírám informace o Magic Manovi.

8
00:00:15,703 --> 00:00:18,128
- Maminka je pryč.
- Rachel byla unesena.

9
00:00:18,129 --> 00:00:20,623
Je to Rachelin prsten,
ale není to její ruka.

10
00:00:20,624 --> 00:00:22,176
Právě jsem se dostal z vězení.
Takže první, co jsem udělal

11
00:00:22,177 --> 00:00:24,373
po návratu do města,
byl únos šerifovi ženy?

12
00:00:24,374 --> 00:00:26,552
Všechno bylo černé,
nevím, kde jsem byla.

13
00:00:26,553 --> 00:00:28,816
Tím, že Rachel vráti,
změnil pravidla hry.

14
00:00:28,817 --> 00:00:31,736
Pamatujte moje slova.
Najdeme Magic Mana.

15
00:00:57,862 --> 00:01:00,732
Ať si Magic Man troufne na jednu z nás.

16
00:01:00,733 --> 00:01:04,092
Do smrti na to nezapomene.

17
00:01:10,335 --> 00:01:12,485
Celou noc jsi nespal, viď?

18
00:01:14,277 --> 00:01:16,590
Zlato, tohle město se zbláznilo.

19
00:01:17,536 --> 00:01:20,302
Měli jsme dvě náhodné přestřelky
v posledních dvou dnech,

20
00:01:20,303 --> 00:01:22,299
17 hlášení tuláků,

21
00:01:22,300 --> 00:01:24,603
11 hovorů o vloupání...
vždycky se ukázalo,

22
00:01:24,604 --> 00:01:26,461
že se děti vracejí domů po večerce.

23
........