1
00:01:28,500 --> 00:01:31,056
Tak v jakých problémech je Katara?

2
00:01:31,057 --> 00:01:34,472
Nevím. V mé vizi jsem pouze cítil, že potřebuje pomoct.

3
00:01:34,473 --> 00:01:39,166
Bylo by pěkný, kdyby čas od času, byly Avatarovi schopnosti
trošku víc specifický.

4
00:01:40,168 --> 00:01:41,140
Co je to?!

5
00:01:46,377 --> 00:01:47,772
Potřebuješ svést?
Ahhh!

6
00:01:48,474 --> 00:01:49,135
Oooo!

7
00:01:51,266 --> 00:01:57,440
Zemní král a Rada pěti nevěří Dai Li.
Uvěznili vašeho vůdce, Long Feng.

8
00:01:57,441 --> 00:02:03,972
Brzy se obrátí proti vám všem a zničí vás.
Chopení se moci dnes je záležitostí života a smrti.

9
00:02:04,974 --> 00:02:12,008
Převrat musí být rychlý a rozhodný. Zemní král
a každý z pěti jeho generálů musí být zadržen ve stejný čas.

10
00:02:12,009 --> 00:02:16,276
Long Feng mi předal velení nad vámi než svrhneme vládu.

11
00:02:16,732 --> 00:02:24,579
Jestli zaznamenám nějakou neloajálnost, nebo váhání
a nebo slabost, Zlikviduji ji.

12
00:02:26,682 --> 00:02:27,597
To je vše.

13
00:02:31,154 --> 00:02:35,783
Dobrá řeč Azulo. Byla pěkná a poetická,
ale také děsivá v dobrém slova smyslu.

14
00:02:35,784 --> 00:02:39,296
Jo, myslela jsem si, že si tam ten chlápek počůrá do kalhot.

15
00:02:39,297 --> 00:02:44,332
Máme pořád několik volných konců.
Avatar, a můj bratr a strýček.

16
00:02:44,333 --> 00:02:53,845
Mnohokrát jsem si sebe samého představoval tady u prahu paláce.
Ale vždy jsem si myslel, že tu budu jako dobyvatel... místo toho,

17
00:02:53,846 --> 00:03:01,909
jsme osobní hosté Zemního krále, aby mu podali čaj.
Osud je legrační věc.

18
00:03:01,910 --> 00:03:03,477
Ano to určitě je strýčku.

19
00:03:04,480 --> 00:03:08,167
Tak jak se ti vedlo s Guru?
Ovládl jsi Avatr stádium?

20
00:03:08,168 --> 00:03:13,800
Ahh...
Pokud odejdeš nyní,
nebudeš vůbec schopen vejít do Avatarovo stádia!

21
00:03:13,801 --> 00:03:15,150
Aangu, jsi v pořádku?

22
00:03:15,151 --> 00:03:23,345
Je mi skvěle. Šlo to skvěle s Guru.
........