1
00:00:01,393 --> 00:00:03,338
V minulých dílech
Battlestar Galactica

2
00:00:04,548 --> 00:00:07,683
Cyloni ustavili lidské policejní síly.

3
00:00:07,683 --> 00:00:12,086
Stovky z nás byly
zadrženy Cylony...

4
00:00:12,086 --> 00:00:16,077
... byli jsme zadržováni,
vyslýcháni, mučeni...

5
00:00:16,077 --> 00:00:17,108
Co je to?

6
00:00:17,108 --> 00:00:23,428
Rozkaz k hromadné popravě
vězňů jmenovaných na další straně.

7
00:00:23,428 --> 00:00:26,283
Podepiš to!
Podepiš se tam!

8
00:00:36,919 --> 00:00:40,398
- Cyloni věděli přesně, kde budeme.
- Můžu to vysvětlit...

9
00:00:40,398 --> 00:00:44,096
Prodala nás. Víte, co je třeba udělat.

10
00:00:44,096 --> 00:00:48,307
Bylo by pro ni lepší,
kdybyste to udělal vy.

11
00:00:48,423 --> 00:00:51,669
Nebojíte se hájit
nejnenáviděnějšího muže flotily?

12
00:00:51,669 --> 00:00:53,167
Chci vidět svého klienta.

13
00:00:53,167 --> 00:00:56,942
Jestli mě chtějí zabít,
najdou si způsob.

14
00:00:57,334 --> 00:01:00,076
Baltarův právník je raněný,
bude potřebovat pomoc.

15
00:01:00,076 --> 00:01:03,370
Já můžu pomoct.
Jsem obeznámen s případem.

16
00:01:03,370 --> 00:01:06,285
Ty jsi CAG.
Ne právník.

17
00:01:06,286 --> 00:01:08,991
Nenechám tě sedět
v soudní síni...

18
00:01:08,992 --> 00:01:11,951
... na druhé straně, hájit Baltara.

19
00:01:12,104 --> 00:01:13,904
JE TO ROZKAZ ?!

20
00:01:13,904 --> 00:01:17,638
Mám plné zuby
toho dávat ti rozkazy.

21
00:01:41,977 --> 00:01:43,758
Héro?

22
00:01:57,923 --> 00:01:59,208
........