1
00:00:07,890 --> 00:00:12,932
"Podle skutečných událostí"

2
00:00:16,482 --> 00:00:20,729
"Jedině mrtví se dočkali konce války."

3
00:00:20,820 --> 00:00:24,070
Platón

4
00:00:57,273 --> 00:00:59,431
"Somálsko, východní Afrika, 1992 "

5
00:01:03,571 --> 00:01:08,032
Léta válek mezi klany
vyvolala hladomor biblických rozměrů.

6
00:01:10,995 --> 00:01:14,115
300 000 civilistů umírá hlady.

7
00:01:18,044 --> 00:01:21,247
Hlavnímu městu Mogadišu
vládne nejmocnější z velitelů,

8
00:01:21,339 --> 00:01:23,462
Mohamed Farrah Aidíd.

9
00:01:27,011 --> 00:01:30,047
Zabavuje mezinárodní dodávky potravin.

10
00:01:30,139 --> 00:01:32,464
Hlad je jeho zbraň.

11
00:01:39,398 --> 00:01:41,058
Svět na to reaguje.

12
00:01:41,150 --> 00:01:47,568
Na dodávky dohlíží 20 tisíc
příslušníků námořní pěchoty USA.

13
00:01:56,374 --> 00:01:58,201
Duben 1993

14
00:01:58,292 --> 00:02:03,250
Aidíd vyčká, až se námořnictvo stáhne,

15
00:02:03,422 --> 00:02:07,800
a pak vyhlásí zbývajícím
jednotkám OSN válku.

16
00:02:13,766 --> 00:02:17,764
V červnu Aidídova milice napadne
a pobije 24 pákistánských vojáků

17
00:02:17,854 --> 00:02:20,724
a začne se zaměřovat
na americkou posádku.

18
00:02:27,321 --> 00:02:30,275
Koncem srpna vysílá Amerika
do Mogadiša elitní jednotky

19
00:02:30,366 --> 00:02:33,118
Delta Force, Rangers a 160. SOAR,

20
00:02:33,202 --> 00:02:36,571
aby odstranily Aidída
a znovu nastolily pořádek.

21
00:02:40,793 --> 00:02:43,878
Akce měla trvat tři týdny,

22
00:02:43,963 --> 00:02:48,376
ale po šesti týdnech začínal
být Washington netrpělivý.

23
00:02:55,183 --> 00:03:00,604
ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN
........