1
00:00:01,166 --> 00:00:02,666
Přemýšlel jsi někdy o trénování?

2
00:00:05,070 --> 00:00:06,576
Lylo, to není tak, jak to vypadá.

3
00:00:06,631 --> 00:00:07,577
To opravdu není.

4
00:00:07,634 --> 00:00:09,936
Víš ty co? Končím.

5
00:00:09,965 --> 00:00:11,679
Vím, že jsi naštvaná,
ale já opravdu potřebuji-

6
00:00:11,736 --> 00:00:12,781
Nejsem naštvaná. Už se nevracej, prosím.

7
00:00:12,837 --> 00:00:14,138
Probudila jsem se s hrozným pocitem,

8
00:00:14,179 --> 00:00:15,437
že by jsme se neměli stěhovat do Austinu.

9
00:00:15,471 --> 00:00:16,741
Až půjdeš dnes na TMU,

10
00:00:16,783 --> 00:00:18,383
prosím tě, nijak se jim nezavazuj.

11
00:00:18,439 --> 00:00:19,688
Potřebujeme něco vědět,

12
00:00:19,689 --> 00:00:21,476
a potřebujeme to vědět teď.

13
00:00:21,536 --> 00:00:22,647
Pánové, přijímám.

14
00:00:22,687 --> 00:00:24,540
Stěhuji se.
Co tím myslíš?

15
00:00:24,544 --> 00:00:27,952
Můj táta přijal práci na TMU.

16
00:00:27,982 --> 00:00:29,755
Nepojedu do Austinu.

17
00:00:29,793 --> 00:00:31,596
Dillon jede na státní finále!

18
00:00:31,601 --> 00:00:32,655
Státní, zlato!

19
00:00:32,696 --> 00:00:34,098
Jedeme na státní finále!

20
00:00:34,160 --> 00:00:36,600
Do toho, Panteři!

21
00:00:36,603 --> 00:00:38,554
Do toho, Panteři!

22
00:00:38,558 --> 00:00:40,205
Řekl jsem, do toho, Panteři!

23
00:00:40,209 --> 00:00:42,309
Do toho, Panteři!

24
00:00:42,312 --> 00:00:43,666
Tak fajn, rozjeďte to po svém.


25
........