1
00:01:50,070 --> 00:01:52,150
Na samém počátku,

2
00:01:53,120 --> 00:01:56,150
po skončení Velké Války mezi Nebem a Peklem,

3
00:01:58,540 --> 00:02:00,870
stvořil Bůh Zemi

4
00:02:00,911 --> 00:02:04,910
a vládu nad ní předal zručným
opicím, kterým říkal Lidé.

5
00:02:06,380 --> 00:02:11,040
A v každé generaci bylo zrozeno stvoření světla

6
00:02:11,090 --> 00:02:13,210
a stvoření temnoty.

7
00:02:14,060 --> 00:02:17,590
A jejich armády se utkávaly v noci

8
00:02:17,640 --> 00:02:21,430
v odvěkém souboji Dobra se Zlem.

9
00:02:24,780 --> 00:02:27,230
Tehdy existovala magie.

10
00:02:27,280 --> 00:02:28,600
Ušlechtilost.

11
00:02:29,490 --> 00:02:31,770
A nepředstavitelná krutost.

12
00:02:33,660 --> 00:02:35,820
A tak tomu bylo do doby,

13
00:02:35,870 --> 00:02:39,400
kdy falešné slunce explodovalo nad Trojicí

14
00:02:41,210 --> 00:02:45,450
a Člověk navždy dal přednost rozumu

15
00:02:45,500 --> 00:02:47,080
před zázraky.

16
00:04:36,780 --> 00:04:38,860
Ne.

17
00:04:43,410 --> 00:04:45,290
Mami.

18
00:04:47,250 --> 00:04:50,200
- Mami, prosím. -Ne.

19
00:05:57,900 --> 00:06:01,560
Přejedu tě s tím, hochu.
Podle zákona na to mám právo.

20
00:06:07,710 --> 00:06:09,580
Jak chceš, kluku.

21
00:06:09,630 --> 00:06:13,870
Co se to tam vepředu děje, sakra. Pohněte se!

22
00:06:13,920 --> 00:06:17,710
-Jsi na cizím pozemku!
-Tohle je můj pozemek!

23
00:06:17,760 --> 00:06:21,130
Todle místo je majetkem First Merchants Trust.

24
00:06:21,180 --> 00:06:24,050
Varoval jsem tě. Zákon je na cestě.

25
........