1
00:00:16,439 --> 00:00:19,119
Anť znal mou lásku kněh mých,

2
00:00:19,120 --> 00:00:21,799
opatřil mne z mé vlastní knihovny

3
00:00:21,800 --> 00:00:25,200
nejedny svazky,
jichž jsem si cenil víc než vévodství.

4
00:00:26,872 --> 00:00:28,936
Kniha vod.

5
00:00:31,676 --> 00:00:34,195
S nepromokavou obálkou,

6
00:00:34,583 --> 00:00:37,701
která ztratila barvu
přílišným kontaktem s vodou.

7
00:00:39,372 --> 00:00:43,182
Je plná podrobných kreseb
a vědeckých textů

8
00:00:43,960 --> 00:00:46,513
psaných na papíře
mnoha různých tlouštěk.

9
00:00:48,499 --> 00:00:51,638
Jsou v ní kresby všeho možného,
co je spojeno s vodou,

10
00:00:52,158 --> 00:00:54,363
moře, bouře, proudy, průplavy,

11
00:00:55,078 --> 00:00:57,530
vraky lodí, záplavy a slzy.

12
00:00:58,715 --> 00:00:59,952
Otáčíme-li na další stránky,

13
00:00:59,953 --> 00:01:02,428
uvidíme čeřící se vlny
a líté bouře.

14
00:01:03,129 --> 00:01:06,829
Řeky a vodopády plynou a klokotají.

15
00:01:06,530 --> 00:01:08,680
Plány hydraulických strojů

16
00:01:08,681 --> 00:01:12,330
a mapy s předpovědí počasí
jiskří šipkami,

17
00:01:12,331 --> 00:01:14,731
symboly a diagramy.

18
00:01:15,932 --> 00:01:19,232
Všechny kresby byly
vytvořeny stejnou rukou,

19
00:01:20,376 --> 00:01:24,071
svázány v knihu
francouzským králem v Ambois

20
00:01:24,885 --> 00:01:31,275
a zakoupeny milánskými vévody
jako svatební dar Prosperovi.

22
00:01:37,584 --> 00:01:40,662
Nadplavčí! Nadplavčí!
Nadplavčí!

23
00:01:41,681 --> 00:01:44,819
Nadplavčí! Nadplavčí!
Nadplavčí!

........