1
00:00:06,800 --> 00:00:10,600
Vy tomu nerozumiete.
Je to obradná dýka.

2
00:00:10,680 --> 00:00:14,680
Som pútnik a prišiel som
na posvätný rituál Chu'dag.

3
00:00:14,880 --> 00:00:18,000
To ma nezaujíma.
S týmto vás na stanicu nepustíme.

4
00:00:18,200 --> 00:00:20,600
Toto vám náš stvoriteľ
nebude tolerovať.

5
00:00:20,680 --> 00:00:23,480
Nikto nemá právo
postaviť sa medzi mňa a moju dýku.

6
00:00:23,680 --> 00:00:25,600
Naozaj?
Poviem vám čo...

7
00:00:25,800 --> 00:00:29,480
...prichytím ho na vonkajší trup
a ukážem vám východ.

8
00:00:29,600 --> 00:00:32,000
Ak si ju prinesiete bez dýchacej
jednotky, tak si ju môžte mať.

9
00:00:32,200 --> 00:00:34,400
Takto skúšate moju vieru.

10
00:00:34,600 --> 00:00:39,600
A vy moju trpezlivosť.
A vypadnite, lebo vás vyhodím.

11
00:00:43,400 --> 00:00:46,400
A toto budeme prežívať ešte päť dní.

12
00:00:46,600 --> 00:00:48,680
Neobviňuj mňa.
Obviň Zemskú Centrálu.

13
00:00:48,680 --> 00:00:52,080
Oni vymysleli týchto päť dni, počas
ktorých budú na Babylone

14
00:00:52,080 --> 00:00:56,080
...ukážky náboženských obradov
najväčších rás.

15
00:00:56,280 --> 00:00:59,400
" Podporilo by to medziplanetárny
mier a porozumenie "

16
00:00:59,480 --> 00:01:03,600
Ako nápad to ujde,
ale odrieme si to my.

17
00:01:05,480 --> 00:01:10,200
Transport na Zem
odlieta za hodinu z doku 9.

18
00:01:14,560 --> 00:01:17,560
- Nikdy nesklame.
- Šéf?

19
00:01:17,800 --> 00:01:21,800
Nič. Zober to za mňa,
musím si niečo zariadiť.

20
00:02:07,200 --> 00:02:08,680
Áno?

21
00:02:11,680 --> 00:02:14,160
Ste veľvyslanec G'Kar?
........