1
00:00:00,274 --> 00:00:02,357
<i>V minulém díle:</i>

2
00:00:02,358 --> 00:00:04,239
<i>- Nevidím to.
- Přímo tady.</i>

3
00:00:04,240 --> 00:00:05,860
Věděl jsi o těch kamerách.

4
00:00:05,861 --> 00:00:07,362
Už nejsem jeden z nich, Janet.

5
00:00:07,363 --> 00:00:11,032
Sdíleli videa na kterých
křičím jméno mé dcery?

6
00:00:11,033 --> 00:00:12,934
Tahle fotka musela být
pořízená až po té.

7
00:00:12,935 --> 00:00:14,736
Možná je stále na živu.
Kde jsi to sebral?

8
00:00:14,737 --> 00:00:15,803
Ve velvyslancově sejfu.

9
00:00:15,804 --> 00:00:17,205
Myslíš, že budou jen přihlížet

10
00:00:17,206 --> 00:00:18,506
mezitím co tu to celý kazíš?

11
00:00:18,507 --> 00:00:19,874
Jsem ochoten
to riziko podstoupit.

12
00:00:19,875 --> 00:00:21,543
Vezmeme ho jako rukojmí!

13
00:00:21,544 --> 00:00:23,511
- Joe není nepřítel.
- To protože seš do něj zabouchlá!

14
00:00:23,512 --> 00:00:25,213
Nejsme do něj zabouchlá!

15
00:00:25,214 --> 00:00:27,649
Na čí straně
vlastně jsi, jasnoočko?

16
00:00:27,650 --> 00:00:28,850
Na jeho? Nebo na naší?

17
00:00:28,851 --> 00:00:30,518
Vaše ex-manželka
a má dcera byly unesené

18
00:00:30,519 --> 00:00:32,720
velmi mocnou organizací.

19
00:00:32,721 --> 00:00:34,255
Kdokoliv se s nimi zaplete,

20
00:00:34,256 --> 00:00:36,090
jejich život už nikdy není stejný.

21
00:00:36,091 --> 00:00:38,026
Má Maganiny fotky.

22
00:00:38,027 --> 00:00:39,360
Našli jsme tady v hotele krysu.

23
00:00:39,361 --> 00:00:41,763
Víte, že to není nutné.

........