1
00:00:00,673 --> 00:00:05,607
<font color="#ec14bd">Sync by honeybunny - corrected by chamallow</font>
<font color="#ec14bd">www.addic7ed.com</font>

2
00:00:06,059 --> 00:00:10,059
<i><b><u>S02E05
A Man, a Plan or Thank You, Jimmy Carter</u></b></i>

3
00:00:10,560 --> 00:00:14,860
<i><b>Překlad: Big Willie</b></i>

4
00:00:15,360 --> 00:00:18,996
<i># Need a new love? #</i>

5
00:00:19,030 --> 00:00:21,798
<i># Hey, I'm ready #</i>

6
00:00:23,468 --> 00:00:26,003
<i># Want my time? #</i>

7
00:00:27,805 --> 00:00:31,208
<i># I'm willing, yeah #</i>

8
00:00:31,742 --> 00:00:33,677
<i># 'cause I'm the one #</i>

9
00:00:33,692 --> 00:00:35,746
<i># Who's gonna show #</i>

10
00:00:35,780 --> 00:00:38,982
<i># When there's nobody #</i>

11
00:00:39,584 --> 00:00:41,818
<i># I'll be your man #</i>

12
00:00:45,757 --> 00:00:47,858
<i># Yeah, I'm the one #</i>

13
00:00:47,892 --> 00:00:49,693
<i># Who's gonna show #</i>

14
00:00:49,798 --> 00:00:52,095
<i># When there's nobody #</i>

15
00:00:53,702 --> 00:00:55,899
<i># I'll be your man #</i>

16
00:00:57,736 --> 00:00:59,836
<i># I'll be your man #</i>

17
00:01:00,772 --> 00:01:02,873
<i># All right. #</i>

18
00:01:09,216 --> 00:01:13,486
<i>Jsou dny, kdy je všechno na hovno:</i>

19
00:01:13,520 --> 00:01:16,589
<i>Zapomenete načerpat
benzín do auta;</i>

20
00:01:16,623 --> 00:01:19,859
<i>střešní okno, které jste
před týdnem namontovali, netěsní;</i>

21
00:01:21,828 --> 00:01:24,964
<i>nevíte, jak dostat děti
na příští zápas venku;</i>

22
00:01:24,998 --> 00:01:27,266
<i>- a pak...
- Bez porážky, trenére!</i>

23
00:01:27,300 --> 00:01:29,001
<i>... jsou dny jako tento,</i>

24
00:01:29,035 --> 00:01:31,903
........