1
00:00:26,213 --> 00:00:31,982
Hra oceněná Pulitzerovou cenou
a cenou New Yorkských kritiků.

2
00:00:33,395 --> 00:00:38,867
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA

3
00:00:39,166 --> 00:00:43,182
Hrají

4
00:00:54,229 --> 00:00:57,578
Scénář

5
00:00:57,919 --> 00:01:03,569
Na motivy stejnojmenné hry
Tennessee Williamse

6
00:01:27,739 --> 00:01:29,915
Režie

7
00:02:25,220 --> 00:02:26,680
Mohu vám pomoci, madam?

8
00:02:27,820 --> 00:02:31,350
Bylo mi řečeno, že mám nastoupit do
tramvaje, která jede do stanice Touha,

9
00:02:31,560 --> 00:02:34,080
pak přestoupit na jinou,
označenou Hřbitovy,

10
00:02:34,330 --> 00:02:37,220
jet šest bloků a vystoupit
na Elysejských polích.

11
00:02:38,400 --> 00:02:39,620
Támhle jede vaše tramvaj.

12
00:02:40,416 --> 00:02:41,904
TOUHA

13
00:02:50,480 --> 00:02:51,530
Děkuji.

14
00:03:29,880 --> 00:03:31,750
Když přišel domů, už ho čekala.

15
00:03:32,020 --> 00:03:33,640
Nikdy jsem neslyšela nic tak....

16
00:03:40,790 --> 00:03:42,660
Copak, děvenko?
Zabloudili sme?

17
00:03:42,890 --> 00:03:44,860
Hledám Elysejská pole.

18
00:03:45,030 --> 00:03:47,430
Tady máte Elysejský pole.
Kterýpak číslo?

19
00:03:47,970 --> 00:03:49,660
642.

20
00:03:49,900 --> 00:03:51,930
Tak to už nemusíte hledat.

21
00:03:52,400 --> 00:03:57,100
Hledám svou sestru. Jmenuje se Stella Dubois.
Totiž - paní Stella Kowalská.

22
00:03:57,310 --> 00:04:01,180
No, to ste na správný adrese.
Jenže ste ji akorát propásla.

23
00:04:01,980 --> 00:04:03,170
Tady že...
........