1
00:00:03,376 --> 00:00:07,179
Po celá staletí lidstvo
věřilo, že život existuje

2
00:00:07,213 --> 00:00:12,851
jedině zde na Zemi ale mnozí
současní vědci souhlasí s tím,

3
00:00:12,919 --> 00:00:14,720
že nejsme sami.

4
00:00:14,754 --> 00:00:17,990
Prakticky každá lidská
civilizace, která

5
00:00:18,024 --> 00:00:25,164
kdy existovala nám říká,
nejsme ve vesmíru sami.

6
00:00:25,165 --> 00:00:29,501
Před dávnými a dávnými časy
sem přišli

7
00:00:29,536 --> 00:00:35,374
mimozemšťani a během
cílené mutace našich genů

8
00:00:35,441 --> 00:00:36,708
jsme se stali lidmi.

9
00:00:36,776 --> 00:00:41,647
Máme, teoreticky nějakou
univerzální civilizaci,

10
00:00:41,681 --> 00:00:46,985
která interaguje s
mimozemšťany a lidskými

11
00:00:47,020 --> 00:00:51,623
bytostmi jako jsme dnes my, které
jsou možná genetickou produkcí

12
00:00:51,658 --> 00:00:52,824
těchto mimozemšťanů.

13
00:00:52,859 --> 00:00:58,830
Když už jsme byli navštíveni,
nepochybně tady byli vždy.

14
00:00:58,898 --> 00:01:02,701
Milióny lidí po celém
světě věří, že jsme byli

15
00:01:02,735 --> 00:01:07,005
v minulosti navštíveni
mimozemskými bytostmi.

16
00:01:07,073 --> 00:01:09,641
Ale co kdyby to byla pravda?

17
00:01:09,709 --> 00:01:14,012
Pomáhali opravdu starověcí
astronauti utvářet naše dějiny?

18
00:01:14,080 --> 00:01:18,383
A pokud ano, proč sem přišli?

19
00:01:18,451 --> 00:01:22,087
A co teda bylo jejich posláním?

20
00:01:38,389 --> 00:01:43,093
STAROVĚCÍ ASTRONAUTI
SERIÁL

21
00:01:44,093 --> 00:01:50,057
Epizoda 3
Mise

22
........