1
00:00:01,801 --> 00:00:03,537
Kde jse sakra tvůj otec?

2
00:00:07,383 --> 00:00:09,095
Zhluboka se nadechni.

3
00:00:12,218 --> 00:00:13,511
- Vypadáš dobře.
- Díky.

4
00:00:13,704 --> 00:00:15,451
Nejspíš proto, že včera jsem
byla pokřtěna

5
00:00:15,571 --> 00:00:17,282
a přijala jsem Ježíše za svého
pána a spasitele.

6
00:00:17,431 --> 00:00:18,436
Užij si Ježíše.

7
00:00:18,560 --> 00:00:19,911
Užij si své nemravné požitkářství.

8
00:00:20,031 --> 00:00:21,372
Pozdravuj Švéda!

9
00:00:21,526 --> 00:00:22,529
Jaký Švéd?

10
00:00:22,656 --> 00:00:24,371
Nějaký kluk, co s ní flirtuje
u bazénu.

11
00:00:24,525 --> 00:00:25,653
Když opustíš Matta,

12
00:00:25,793 --> 00:00:27,543
nikdo tě nebude mít rád o nic méně.

13
00:00:27,882 --> 00:00:28,883
Uvědom si to.

14
00:00:29,122 --> 00:00:30,643
Opravdu mi tu chybíš.

15
00:00:40,327 --> 00:00:41,327
Možná má koliku.

16
00:00:41,710 --> 00:00:43,260
<i>Zlato, to není kolika.</i>

17
00:00:43,380 --> 00:00:44,914
Ale Julie koliku měla.

18
00:00:45,055 --> 00:00:47,682
Moc tě miluji, ale opravdu nemáš
ponětí, o čem to tu mluvíš.

19
00:00:47,820 --> 00:00:49,164
Julie neměla koliku.

20
00:00:49,333 --> 00:00:52,636
Julie brečela jen jednou,
a to když jsi ji plácnul přes ruku.

21
00:00:53,269 --> 00:00:56,626
To bylo před 15 lety a byla jsi to ty,
kdo ji nechal strkat ruce kam neměla...

22
00:00:56,746 --> 00:00:58,581
Víš ty co, spal jsi, když jsem volala?

23
00:00:58,701 --> 00:01:00,713
- Ne.
- <i>Ano, spal si. Takže jdi zase spát.</i>

........