1
00:00:01,676 --> 00:00:05,479
Po celá staletí lidstvo
věřilo, že život existuje

2
00:00:05,513 --> 00:00:11,151
jedině zde na Zemi ale mnozí
současní vědci souhlasí s tím,

3
00:00:11,219 --> 00:00:13,020
že nejsme sami.

4
00:00:13,054 --> 00:00:16,290
Prakticky každá lidská
civilizace, která

5
00:00:16,324 --> 00:00:23,464
kdy existovala nám říká,
nejsme ve vesmíru sami.

6
00:00:23,465 --> 00:00:27,801
Před dávnými a dávnými časy
sem přišli

7
00:00:27,836 --> 00:00:33,674
mimozemšťani a během
cílené mutace našich genů

8
00:00:33,741 --> 00:00:35,008
jsme se stali lidmi.

9
00:00:35,076 --> 00:00:39,947
Máme, teoreticky nějakou
univerzální civilizaci,

10
00:00:39,981 --> 00:00:45,285
která interaguje s
mimozemšťany a lidskými

11
00:00:45,320 --> 00:00:49,923
bytostmi jako jsme dnes my, které
jsou možná genetickou produkcí

12
00:00:49,958 --> 00:00:51,124
těchto mimozemšťanů.

13
00:00:51,159 --> 00:00:57,130
Když už jsme byli navštíveni,
nepochybně tady byli vždy.

14
00:00:57,198 --> 00:01:01,001
Milióny lidí po celém
světě věří, že jsme byli

15
00:01:01,035 --> 00:01:05,305
v minulosti navštíveni
mimozemskými bytostmi.

16
00:01:05,373 --> 00:01:07,941
Ale co kdyby to byla pravda?

17
00:01:08,009 --> 00:01:12,312
Pomáhali opravdu starověcí
astronauti utvářet naše dějiny?

18
00:01:12,380 --> 00:01:16,683
A pokud ano, proč sem přišli?

19
00:01:16,751 --> 00:01:20,387
A co teda bylo jejich posláním?

20
00:01:36,689 --> 00:01:41,393
STAROVĚCÍ ASTRONAUTI
SERIÁL

21
00:01:42,393 --> 00:01:48,357
Epizoda 3
Mise

22
........