1
00:00:02,600 --> 00:00:07,000
Je mi líto Peggy.
Obávám se, že nemá žádné přátele.

2
00:00:07,040 --> 00:00:10,700
- Spousta lidí chce vidět pokrok.
- Počítám se mezi ně.

3
00:00:10,800 --> 00:00:14,500
William říká, že se stane jedině strojařem.
To mu nedovolím.

4
00:00:14,600 --> 00:00:18,900
- Železnice se ještě neosvědčila.
- Našeho města se zatím nedotkla.

5
00:00:18,930 --> 00:00:19,700
Dobře.

6
00:00:19,710 --> 00:00:23,050
Dávám přednost advokacii.
Tam jsou peníze.

7
00:00:23,080 --> 00:00:26,700
Mému otci se váš bratr velice zamlouvá.
A vy jste si získala Erminiinu náklonnost.

8
00:00:26,720 --> 00:00:30,230
- Musím se vrátit?
- Dostal jsi vzdělání jako dar.

9
00:00:30,280 --> 00:00:32,760
Železnice se dostane přímo
do srdce Cranfordu!

10
00:00:32,850 --> 00:00:38,500
Kapitáne Browne! Bez mé spolupráce
jsou práce železnice k ničemu.

11
00:00:38,570 --> 00:00:41,500
Nemůžu tu zůstat,
když se zastavily práce na železnici.

12
00:00:41,660 --> 00:00:43,750
"Mladí vyžadují pokrok"

13
00:00:43,800 --> 00:00:46,600
"a jestli je budeme poutat,
budou hledat úrodnější půdu. "

14
00:00:46,680 --> 00:00:49,020
"Zařídila jsem vám soukromou
prohlídku. "

15
00:00:49,030 --> 00:00:53,140
"Jen vás žádám,
abyste všechno prozkoumali. "

16
00:00:53,240 --> 00:00:55,210
Prodám svou půdu.

17
00:00:55,260 --> 00:00:58,540
Nemohu dovolit, aby mé předsudky
stály železnici v cestě.

18
00:00:58,550 --> 00:01:00,650
- Peggy Bellová.
- Ano?

19
00:01:00,720 --> 00:01:02,860
Stanete se mou ženou, prosím?

20
00:01:12,880 --> 00:01:14,480
Nikdy by mě nenapadlo,

21
00:01:14,490 --> 00:01:19,430
že by pan William mohl mít zájem
o někoho, jako jsi ty.

........